Vyhledávání Menu

Biskup Herbst slaví 70. narozeniny

Mons. Karel Herbst SDB, pomocný biskup pražský a titulární biskup siccesiánský, oslaví 6. listopadu 2013 své 70. narozeniny.

Jsou kněží, kteří složité pravdy sdělují jednoduše a srozumitelně i lidem se základním vzděláním. Možná to byl úmysl pana biskupa Herbsta, když začal v normalizačních 70. a 80. letech seznamovat pražskou mládež s Ježíšovým evangeliem za pomoci úryvků z krásné literatury. „Doporučoval jsem tehdy klukům z učňáku knihy, nějaký úryvek jsme si společně přečetli a nakonec o tom i mluvili. Líbilo se jim to,“ vzpomíná biskup Karel na dobu hluboké totality.

Ve svých promluvách či přednáškách používá biskup Karel beletrii dodnes. V předchozích týdnech vyšla dokonce kniha, sestavená z třiceti úryvků z děl známých autorů, které opatřil krátkými komentáři na úvod. Upozorňuje tím na myšlenku, která ho při četbě oslovila a o kterou by se rád podělil. Protože biskup Karel slaví 6. listopadu životní jubileum, napadá mě, jestli kniha nevychází k příležitosti jeho sedmdesátin. Podobné úvaze se ale pan biskup brání. „Karmelitánské nakladatelství mě požádalo, abych zachytil zajímavé úryvky, tak jsem jim vyhověl,“ vysvětluje mi biskup vznik myšlenky na knižní vydání této pastorační metody.

Když sleduji dobře naladěného pana biskupa, napadá mě, že jeho život nebyl jednoduchý. Kněžské svěcení přijal v roce 1973, už v roce 1975 mu byl odňat státní souhlas, protože ve vánočním pastýřském listu nepřečetl větu o osvobození naší vlasti sovětskou armádou. V r. 1976 složil doživotní sliby v kongregaci Salesiánů svatého Jana Boska a vešel ve známost jako organizátor akcí pro mládež, tzv. salesiánských chaloupek, které připravoval spolu s bratry salesiány. Po revoluci se ještě zabýval prací s mládeží a tři roky také s bohoslovci, jako jejich spirituál. V r. 2002 se stal pomocným biskupem v Pražské arcidiecézi.

„Dopředu mě nic nežene,“ usmívá se biskup na mé vyzvídání o dalších plánech. „O nás starších totiž platí: Nevíte dne ani hodiny. To znamená být v živém a bezprostředním kontaktu s Pánem Ježíšem a přijímat každodenní úkoly, které se namanou,“ netrápí se budoucností pražský biskup. Nám nezbývá, než mu popřát hodně zdraví a sil do dalších let. (Josef Nerušil)

Aleš Pištora 01. 11. 2013