Vyhledávání Menu

Biskup Malý bude v Číhošti sloužit děkovnou mši svatou


V sobotu 16. července 2016 se v Číhošti koná děkovná pouť za návrat P. Josefa Toufara. Loni se po 65 letech od své smrti umučený farář vrátil zpět do své farnosti, aby tam byl důstojně pohřben. Od 13.30 hodin začne program čtením nově nalezených textů P. Josefa Toufara. Od 14.00 hodin bude biskup Václav Malý v kostele Nanebevzetí Panny Marie sloužit děkovnou mši svatou.


65153

Foto: www.farnostcihost.cz


„Je pro mne čest, že mohu sloužit v sobotu 16. července liturgii v kostele v Číhošti, kde jsou uloženy ostatky mučedníka P. Josefa Toufara. Jeho opravdovost, skromnost a úžasná statečnost zůstávají pro mne inspirací a závazkem, jemuž nikdy plně nedostojím,“ říká biskup Malý. Na jím celebrovanou bohoslužbu navazuje od 15.00 hodin diskuze o odkazu P. Josefa Toufara s biskupem Malým, Milošem Doležalem a P. Tomášem Petráčkem. Od 15.00 hodin bude recitováno pásmo básní Jana Zahradníčka „Znamení moci“ a od 18.00 hodin zazní koncert k poctě českých patronů.

Tělesné pozůstatky P. Josefa Toufara se do Číhoště vrátily loni díky dlouholetému úsilí jeho rodiny a řady obětavých osobností. Byly vyzvednuty z ďáblického hřbitova a uloženy v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Hrob svou polohou na hlavní ose kostela před vítězným obloukem a vlastním presbytářem odkazuje na starý hlavní oltář se svatostánkem, nad kterým se nacházel kříž, který dvacet lidí vidělo pohybovat se během Toufarova kázání 11. prosince 1949. Více na http://joseftoufar.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 14. 07. 2016