Vyhledávání Menu

Biskup Malý bude v Lidicích sloužit bohoslužbu za mír


Biskup Václav Malý bude 13. června 2015 při příležitosti 73. výročí vyhlazení obce Lidice sloužit od 9.00 hodin bohoslužbu za mír na místě, kde stával lidický kostel sv. Martina. Po bohoslužbě následuje pietní vzpomínka s účastí představitelů státu a modlitbou biskupa Církve československé husitské Michaela Štojdla.


42170


Na  základech nacisty zničeného kostela sv. Martina byl nedávno postaven kamenný oltář s reliéfem obrazu Panny Marie Lidické, jejíž náruč svírá jen prázdnou roušku. Madona bez dítěte, kterou vytvořil kladenský výtvarník Zdirad Čech k poctě lidického faráře patera Josefa Štemberky, připomíná nejen zničení lidického kostela včetně svatostánku, v  němž bylo uloženo Tělo Páně, ale také zavražděné lidické děti. Obraz prohlásil kardinál Duka v roce 2014 v den 145. výročí narození lidického faráře Josefa Štemberky a současně 95. výročí jeho nastoupení do Lidic „Pannou Marií Lidickou“.

Pořadatelem piety je Památník Lidice, pod záštitou ministra kultury ČR, ve spolupráci s obecním zastupitelstvem v Lidicích a Českým svazem bojovníků za svobodu. Na  přípravě bohoslužby se podílí farnost v Kladně-Rozdělově, do níž Lidice patří. Hudební doprovod zajistí rozdělovský chrámový sbor.

Pietní vzpomínce bude 12. června od 20.00 hodin předcházet slavnostní koncert „Pro Lidice“, ve kterém bude účinkovat Václav Hudeček se svými žáky. V sobotu 13. června po mši svaté a pietní vzpomínce následuje odpoledne přehlídka dětských pěveckých sborů Světlo za Lidice. Vystoupí dětské sbory ze 14 krajů ČR a Leona Machálková spolu se souborem Džerelo z Ukrajiny. Více informací na www.lidice-memorial.cz. 

(Jan Rückl, Aleš Pištora)

Aleš Pištora 19. 06. 2015