Vyhledávání Menu

Biskup Malý navštívil Jabok

Na Jabok - Vyšší odbornou školu sociálně pedagogickou a teologickou po roce opět zavítal biskup Václav Malý, který tam 11. února 2015 jednal s ředitelem Aloisem Křišťanem a školním kaplanem Ladislavem Heryánem. Společně s biskupem Malým školu navštívil také Filip Dostál z referátu církevního školství Arcibiskupství pražského.

Hned v úvodu návštěvy se biskup Malý zajímal o nabízené studijní programy a studenty Jaboku. Prostor byl rovněž věnován současné problematické situaci vyšších odborných škol a tomu, jak tuto situaci prožívají zaměstnanci Jaboku, jaká vidí východiska a jak vyhlíží do budoucna. Proto byla jedním z hlavních projednávaných témat otázka budoucnosti spolupráce Jaboku a ETF UK. Alois Křišťan zmínil aktivity školy, spolupráci s dalšími vyššími odbornými školami a oblast profesního vzdělávání. Ředitel i kaplan promluvili také o dobrovolných aktivitách a kreativitě studentů.

Pana biskupa dále zajímalo, jak je na tom Jabok po duchovní stránce a co nabízí svým studentům a zaměstnancům. Ladislav Heryán tedy hovořil o mších, katechumeně, křtech, modlitbách se studenty, zpovědích, ale také o programech ve studentském klubu, které dotváří celkovou atmosféru školy. Nezapomněl zmínit ani zapojení do aktivit Taizé, které nedávno v Praze proběhly.

Na otázku pana Malého, z čeho plynou výhrady studentů proti církvi, odpověděl Alois Křišťan: "Studenti vnímají církev a křesťanství často institučně a normativně a nevidí učení o svobodě. Sociální práce vyrůstá z křesťanství a to tady také studenti zjistí". Ředitel zmínil, že duch školy má ekumenický charakter. Pana biskupa tedy zajímalo, jestli se o ekumenismu mluví také ve výuce. "Ano, například v Úvodu do křesťanství. Jabok vzdělává studenty pro profesi, ve které se různé církve angažují. Profil, ke kterému vzděláváme, je místem spolupráce", dodává A. Křišťan. V závěru rozhovoru se jednalo o možnostech financování církevního školství a případné participaci církve. (Zuzana Pivoňková)

Aleš Pištora 13. 02. 2015