Vyhledávání Menu

Biskup Malý navštívil krajany v USA

Ve dnech 11. – 28. října 2013 navštívil české krajany v USA biskup Václav Malý, který byl před rokem jmenován delegátem ČBK pro Čechy žijící v zahraničí. Službu biskupa pečujícího o české krajany převzal po Mons. Petru Esterkovi, který zůstává jeho vikářem pro oblast Ameriky a Austrálie.

Cílem cesty bylo především seznámit se se situací krajanských komunit. Hostiteli byli tři čeští duchovní, kteří slouží v největších českých komunitách (tzv. misiích): nejprve P. Antonín Kocurek v New Yorku (http://www.zvon.info/index.html), poté biskup Petr Esterka v Los Angeles (https://sites.google.com/site/ccmkalifornia/) a nakonec Mons. Dušan Hladík v Chicagu (http://home.comcast.net/~velehradchicago/). Nechybělo setkání s dvěma místními biskupy, a to pomocným biskupem z diecéze Brooklyn a Los Angeles. O návštěvu projevily aktivní zájem také české konzuláty ve jmenovaných místech. Českou komunitu v Chicagu při této příležitosti vůbec poprvé navštívil velvyslanec Petr Gandalovič.

Biskup Malý navštívil řadu míst, která souvisí s českými krajany, např. kapli Panny Marie Hostýnské ve washingtonské katedrále, sloužil mši sv. u hrobu biskupa českého původu Jana Neumanna ve Filadelfii. V původně ryze českém opatství sv. Prokopa v Lisle u Chicaga (http://procopius.webs.com/) biskupa Malého přijal opat Austin Murphy a klášterem ho provedl český benediktin P. Odilo Crkva.

Nejdůležitějším bodem cesty ovšem byly bohoslužby, setkání a besedy s krajany v českých farnostech (tzv. misiích). Biskup Malý byl potěšen skutečností, že krajanské komunity zůstávají československé – stále se zde setkávají Češi i Slováci. Otázkou ovšem zůstává, nakolik si i v budoucnu dokáže mladá generace udržet český jazyk a národní tradice. Od svého jmenování biskup Malý takto navštívil již např. Švýcarsko, Brusel, Mnichov či Banát. (Jan Rückl)

Aleš Pištora 01. 11. 2013