Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Biskup Malý nepřevezme cenu švýcarské Nadace Herberta Haaga

Nadace má v úmyslu ocenit katolíky, kteří se v dobách komunismu nezalekli totalitní zvůle a dál přes všechny překážky pokračovali v práci pro církev a v boji za svobodu. Pojem skryté církve bývá spojován zejména se jmény biskupů Felixe M. Davídka a dosud žijícího zakladatele Jana Blahy, který sám cenu převzít odmítl (k převzetí ceny se uvolil biskup podzemní církve Dušan Špiner). Biskup Malý, který se angažoval na jiné úrovni církve v podzemí, měl být oceněn předně za své úsilí v boji za lidská práva.

Ovšem poté, co agentura Kathpress oznámila, že mezi oceněnými má být též (cit.) „generální vikářka“ biskupa Felixe M. Davídka Ludmila Javorová, biskup Malý svou účast na předání ceny v dopisu Nadaci odmítl se slovy: „Nebyl jsem informován, že mezi vyznamenanými bude i paní Ludmila Javorová. Osobně ji neznám, ani proti její osobě nic nemám, ale v kontextu celého aktu její vyznamenání vyznívá jako hotová záležitost v otázce svěcení žen. Neuzavírám se tomuto problému a jsem pro to, aby i na tomto poli došlo ke svobodné a důkladné diskusi. Za těchto okolností však pokládám svou účast na udělení za nežádoucí.“

Biskup Malý je podle svých slov rovněž na rozpacích z vyhroceného tónu, který udělování cen provází. „Při vší otevřenosti, která mi nejednou přináší i těžkosti, se snažím o vyváženost a zdravý odstup od zbytečně vyhrocených postojů,“ dodává ve svém dopise biskup Malý, jenž považuje tón textu za konfliktní a vzbuzující dojem, že akt udělování má být především protestem proti „Římu“. (Aleš Pištora)

10. 03. 2011