Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Biskup Malý obdrží Svatováclavskou medaili

Svatováclavský večer je tradičním připomenutím jednoho z nejvýznamnějších českých světců a zakladatele české státnosti a má představovat prostor pro setkání osobností, které veřejně působí v naší společnosti. Letos se konal již pojedenácté. V souladu s posláním tohoto projektu jsou každoročně u příležitosti konání Svatováclavského večera oceňovány pamětní medailí svatého Václava  (medailérský návrh mistra Karla Housy) osobnosti, případně i instituce nebo organizace, které přispěly k prosazení a uskutečňování demokratických a humanitních tradic České republiky.

Večer začíná v pražské katedrále, kde po duchovním slově kardinála Vlka zazní pět Biblických písně Antonína Dvořáka. Poté promluví Pavel Černý,  předsedy Ekumenické rady církví v ČR a přítomní se budou moci zaposlouchat do Tří duchovních písní  pro žestě a varhany od Adama Michny z Otradovic.

Letošní téma Svatováclavského večera souvisí s navrženými laureáty na ocenění Svatováclavskou medailí. Laureáty pro udělení  letošní pamětní medaile svatého Václava jsou: Jure Knezović, prezident Inter-ASSO (mezinárodní asociace bývalých politických vězňů a obětí komunismu), MUDr. Pavel Bém, primátor hl.m. Prahy, Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., rektor Univerzity Karlovy, PhDr. Pavel Žáček, Ph.D., ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů.

V závěru večera bude kardinálu Vlkovi „za jeho celoživotní zápas za naši svobodu, za demokracii, za duchovní a etické hodnoty člověka“ předán jeho vlastní portrét. Za hlavní město Prahu se s poděkováním „pražskému arcibiskupovi“ přidá i pan primátor MUDr. Pavel Bém. Večer v katedrále ukončí Katedrální fanfáry pro žestě a varhany.

Mezi v minulosti oceněné patří mimo jiné také: prof. Zdeněk Matějček, manželé Fürstovi, vychovatelé 17 dětí (zčásti vlastních, zčásti osvojených), kolektiv SOS dětské vesničky, MUDr. Naděžda Kavalírová, předsedkyně Konfederace politických vězňů, Richard Sziwiec in memoriam, který se na protest proti účasti polské armády na okupaci Československa vojsky varšavského paktu v srpnu 1968  upálil na stadionu ve Varšavě, Oldřich Stránský, předseda Sdružení osvobozených politických vězňů,  in memoriam Zuzana Navarová, zpěvačka, skladatelka a bývalá prezidentka Nadace Život umělce, u příležitosti 5. výročí povodní v Čechách (2002) a 10. výročí povodní na Moravě (1997) byli oceněni členové Hasičského záchranného sboru ČR, Policie ČR, armády ČR, SH ČMS,  členové krizových štábů IZS ČR. (ap)

30. 09. 2009