Vyhledávání Menu

Biskup Škarvada by se dožil 90 let

Při příležitosti 90. výročí narození pomocného biskupa pražského Jaroslava Škarvady bude 12. září 2014 pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP sloužit od 18.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši svatou.

V neděli 14. září bude v 10.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši svatou za biskupa Škarvadu sloužit prof. Jan Matějka, kanovník Metropolitní kapituly.

Jaroslav Škarvada se narodil 14. září 1924 v Praze. Studoval v Praze a Římě. S ohledem na politickou situaci v tehdejším Československu se ovšem poté, co v roce 1949 přijal kněžské svěcení, nemohl vrátit. Působil tedy jako kaplan v Benátsku a vyučoval v semináři v Chieti. Od roku 1965 pracoval jako sekretář kardinála Berana, který žil rovněž v exilu v Římě. Později se stal koordinátorem duchovní služby českých krajanů. V roce 1982 byl Škarvada jmenován titulárním biskupem litomyšlským. Jeho úkolem bylo i nadále řízení pastorace českých krajanů v zahraničí. V listopadu 1989 se podílel na přípravě svatořečení blahoslavené Anežky.

Po pádu komunismu sepsal pro papeže zprávu o dění v Československu a doručil mu pozvání pozdějšího prezidenta Václava Havla k návštěvě. Podílel se také na přípravách papežské cesty do Československa. V roce 1991 byl Škarvada jmenován pražským světícím biskupem a od roku 1991 do roku 2001 zastával funkci generálního vikáře pražské arcidiecéze. I po své rezignaci v roce 2002 pomáhal v pastoraci. Zemřel 14. června 2010 v Praze ve věku nedožitých 86 let. Pohřben je v kapitulní hrobce na hřbitově v Praze-Břevnově. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 08. 09. 2014