Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Mons. Vokál převzal úřad královéhradeckého biskupa

V brzkém odpoledni se královéhradecká katedrála Svatého Ducha zaplnila věřícími a hosty, kteří přišli na slavnostní mši svatou, během které bývalý královéhradecký biskup a současný pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka OP uvedl do úřadu diecézního biskupa v Hradci Králové svého nástupce Mons. Jana Vokála. V katedrále bylo slavnostnímu aktu přítomno přes 800 lidí, dalších více než 400 sledovalo dění na obrazovce u katedrály a téměř 300 na obrazovce v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Mezi vzácnými hosty byli čeští a moravští biskupové, apoštolský nuncius Mons. Diego Causero, emeritní vratislavský arcibiskup kardinál Henryk Gulbinowicz, biskupové ze sousedních polských diecézí Legnica (sídelní biskup Mons. Stefan Cichy) a Świdnica (světící biskup Mons. Adam Bałabuch) a zástupci slovenského a německého episkopátu. Nechyběli představitelé veřejného života – primátor města Hradec Králové Zdeněk Fink, který nad akcí převzal záštitu, ministr zdravotnictví Leoš Heger, hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc. Své čestné místo měla v katedrále maminka nového biskupa paní Anna Vokálová a nejbližší příbuzní a přátelé.

Slavnost začala za zvuku zvonů (včetně mohutného Augustina na Bílé věži) a fanfár liturgickým průvodem od budovy biskupství. U vchodu do katedrály pozdravil nového biskupa probošt katedrální kapituly Mons. Josef Kajnek, světící královehradecký biskup a dosavadní administrátor diecéze, a dal mu políbit kříž. Tento kříž podle tradice vyřezal pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic. Po přečtení apoštolského listu – papežské jmenovací buly v latině a následně v češtině, předal arcibiskup Dominik Duka biskupovi Janu Vokálovi biskupskou berlu a biskupskou katedru, čímž byl završen akt předání úřadu. Následovala bohoslužba slova a homilie, již přednesl arcibiskup Duka. „Láska, na které je možné postavit rodinu, společnost, stát i církev, musí v sobě obsahovat vědomí, že milovat znamená sloužit. ... Otče biskupe Jene, přeji ti do služby oheň Ducha svatého, světlo, schopnost rozlišovat a potřebnou odvahu nikdy nerezignovat a vždycky věřit, že každý člověk je můj bratr a sestra,“ řekl arcibiskup Duka.

V závěru mše svaté nového biskupa pozdravili zástupci rodin, jáhnů a kněží, kteří potvrdili svůj slib poslušnosti novému diecéznímu biskupovi. Následovala zdravice apoštolského nuncia Mons. Diega Causeuro, který vyzval lid, aby svého nového biskupa podporoval modlitbou a pomocí, a biskupovi Janovi připomněl jeho nové povinnosti biskupa: „Stal ses biskupem, abys sloužil a miloval službou slova, eucharistie a milosrdenství. Povzbuzuj kněze ke slavení svátostí, setkávej se s kněžími pravidelně, protože potřebují tvojí lásku a podporu.“ Ve svém pozdravu pak biskup Jan požádal všechny o spolupráci, ale také o trpělivost s jeho nedokonalostmi, pomoc a modlitbu za jeho službu.

Po skončení mše svaté se na náměstí před katedrálou konal slavnostní přípitek veřejnosti s novým biskupem, kterého pozdravili představitelé města, třech (výše zmíněných) krajů a jeho předchůdce Mons. Dominik Duka OP. Celé setkání moderoval P. Miloslav Fiala OPraem.

Na veřejný program navázalo krátké a velmi vzácné setkání královéhradeckých biskupů tří generací – arcibiskupa Karla Otčenáška navštívili v biskupské rezidenci arcibiskup Dominik Duka OP a nový biskup Jan Vokál. Ti se potom odebrali mezi pozvané hosty na recepci do Nového Adalbertina. Nový biskup zde přijal řadu gratulací. (www.diecezehk.cz)

16. 05. 2011