Vyhledávání Menu

Biskupové se v Praze schází na 100. plenárním zasedání

Ve dnech 20. a 21. ledna 2015 se v Praze uskuteční jubilejní 100. plenární zasedání českých a moravských biskupů. Samotnému pracovnímu jednání předcházela ekumenická bohoslužba v modlitebně Evangelické církve metodistické, součástí programu je i úterní podvečerní mše svatá v kostele sv. Tomáše na Malé Straně.

Při tradičním lednovém setkání budou účastníci hovořit o aktuálním děním v církvi, jednat se bude i o chodu České katolické charity, Charity ČR a České biskupské konference. Biskupové rovněž obdrží informace o různých katechetických aktivitách v rámci ČR nebo o činnosti jednotlivých komisí ČBK za rok 2014 a práci Sekce pro mládež. Pozornost bude též věnována probíhající přípravě Národního eucharistického kongresu 2015. Doc. Jindřich Šrajer z jihočeské teologické fakulty pak má informovat o činnosti Pracovní skupiny pro sociální otázky při ČBK.

Úterní (20. ledna 2015) bohoslužba proběhne v kostele sv. Tomáše (Praha, Malá Strana); hlavním celebrantem je biskup František Radkovský a kázání se ujme brněnský biskup Vojtěch Cikrle. (František Jemelka)

Aleš Pištora 20. 01. 2015