Vyhledávání Menu

Biskupové vybízejí k modlitbám za synodu o rodině


Česká biskupská konference vyzývá k modlitbám za probíhající synodu o rodině a zároveň zve k účasti na Národním eucharistickém kongresu v Brně, který bude vrcholit již na konci příštího týdne.


48166


Milé sestry a bratři,

obracíme se na Vás s výzvou, která se týká dvou témat těchto dní: probíhající biskupské synody o rodině a blížícího se Národního eucharistického kongresu.

Ve dnech 4. ‒ 25. října 2015 probíhá v Římě XIV. řádné shromáždění biskupské synody věnované rodině. Delegáti se věnují tématu, které je pro nás a Církev nanejvýš důležité, nebojíme se říci, že dokonce klíčové. Prosíme tedy i Vás: modlete se spolu s námi nejen za rodiny s jejich radostmi i starostmi či papeže Františka, ale také všechny synodní otce, včetně zástupce ČBK, královéhradeckého biskupa Mons. Jana Vokála.

Navíc již ve dnech 15. ‒ 17. října 2015 proběhne v Brně vrchol Národního eucharistického kongresu 2015 (NEK 2015), na který je možné se stále přihlásit. Přijeďte s námi načerpat duchovní síly, okusit plody bohatství rozmanité Církve, a také zde se pomodlit za naše rodiny i probíhající synodu. Bližší informace o programu, doprovodných aktivitách a možnostech přihlášení naleznete na www.nek2015.cz. Těšíme se na setkání s Vámi.

Za to vše děkují,

kardinál Dominik Duka OP, předseda ČBK

Mons. Jan Graubner, místopředseda ČBK

Mons. František Václav Lobkowicz OPraem, člen Stálé rady ČBK

Mons. Jan Vokál, člen Stálé rady ČBK

Aleš Pištora 08. 10. 2015