Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Biskupské svěcení Mons. Jana Baxanta

Spolusvětiteli budou apoštolský nuncius v České republice Diego Causero a diecézní českobudějovický biskup Jiří Paďour OFMCap. Přítomni budou čeští a moravští biskupové a biskupové ze Slovenska, Polska, Německa a Rakouska.

Mons. Jan Baxant se narodil 8. 10. 1948 v Karlových Varech. Vystudoval Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Praze se sídlem v Litoměřicích, kněžské svěcení přijal dne 23. 6. 1973 v Praze z rukou arcibiskupa Františka Tomáška. Působil v Kolíně, v Bystřici u Benešova a u Sv. Antonína v Praze-Holešovicích.

V roce 1990 byl jmenován vicerektorem, o tři roky později  rektorem Arcibiskupského kněžského semináře v Praze. Od r. 2003 vykonával funkci generálního vikáře českobudějovické diecéze. Hovoří německy, francouzsky, italsky a rusky.

Za biskupské heslo si Mons. Jan Baxant zvolil slova UT VIDEAM, tzn. Ať vidím – duchovní zrak umožňuje nahlédnout až do lidského srdce; v biskupském znaku má kříž a slunce. Ve svém prvním pozdravu prosí věřící o modlitby a chce navázat na duchovní úsilí předchůdců v jeho biskupské službě.

 

Praktické informace k biskupskému svěcení:

Vjezd vozidel na Dómské náměstí nebude 22. 11. umožněn (mimo vyhrazených vozů). K parkování osobních vozidel je třeba využít městských parkovišť (Mírové náměstí, U hvězdárny, Na Valech aj.). Pro autobusy je vyhrazeno parkoviště Na Valech (řídí městská policie). Parkování na těchto parkovištích bude zdarma.

Do katedrály bude před mší svatou volný přístup. Vyhrazená místa k sezení pro pozvané hosty budou označena. Před katedrálou je možné obřad sledovat na velkoplošné obrazovce.  Přímý  přenos  (i do dalších  médií)  zajišťuje Televize NOE. S výjimkou autorizovaných fotografů a kameramanů není dovoleno v katedrále fotografovat a natáčet.

Akreditace novinářů bude probíhat do 18. 11. 2008. Příchod novinářů je stanoven nejpozději 15 minut před začátkem slavnostní bohoslužby.

Kontakt:

P. Martin Davídek, sekretář a tiskový mluvčí

mob.: + 420 604 744 373

e-mail: sekretarbiskup@biskupstvi-ltm.cz

Převzato z TS ČBK.

13. 11. 2008