Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Boha a člověka spojuje slovo "a"

Latinské „et – et“ (jak – tak) je podle Klause Hemmerleho považováno za rozpoznávací znamení teologického myšlení. Hemmerle, který byl v letech 1975 – 1995 cášským biskupem, vykládal spojku „a“ jako základní slovo vztahu mezi Bohem a člověkem. Záleželo mu totiž na souvislostech lidského života a Boží existence. Kolokvium, které začalo již včera, má pod vedení kompetentních referentů za úkol prozkoumat souvislosti života a myšlení tohoto profesora teologie z Bochumi a Freiburgu.

Historie setkávání biskupů – přátel Hnutí fokoláre sahá až do roku 1977, kdy se poprvé sešlo 15 katolických biskupů z 10 zemí a teolog Klaus Hemmerle se stal biskupem v Cáchách a také prvním koordinátorem této iniciativy. Tehdejší papež Pavel VI. při této příležitosti řekl: „Jako hlava Apoštolského kolegia vás povzbuzuji, podněcuji a nabádám, abyste v této iniciativě pokračovali.“ V roce 1982 přijal skupinu katolických biskupů Jan Pavel II. a vyzval je, aby svou zkušenost bratrského společenství rozšířili i na biskupy jiných církví. A tak se již 25 let každoročně scházejí i biskupové různých křesťanských denominací. Po smrti biskupa Hemmerleho se v roce 1994 stal moderátorem setkávání kardinál Vlk. (ap)

14. 04. 2009