Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Bohoslovci připravili podzimní setkání

Bohoslovci Arcibiskupského semináře v Praze pořádají duchovní obnovu TAMMÍM pro mladé muže od 15 do 30 let, kteří chtějí prohloubit svou víru, svůj vztah ke Kristu. Duchovní obnova nabízí prožití víkendu ve společenství učedníků a rozpoznání specificky mužské spirituality se svými vrstevníky. V adventní době se nabízí široká škála duchovních aktivit. Jednou z nich je akce Tammím: víkendové setkání mladých mužů, které se koná v budově pražského Arcibiskupského semináře.

„Tammím“ je hebrejské slovo, které má v češtině několik významů: dokonalý, bezúhonný, totální, naprostý. Toto slovo provází celý program, aby si účastníci uvědomili, že život a každé rozhodnutí má být Tammím pro Hospodina. Víkend nabízí společné modlitby, přednášky, skupinky, meditace, sdílení, sport, mše sv., adorace, chvály a křesťanskou hudbu. Účastníci mohou poznat nové přátele či přistoupit k sv. smíření nebo prožít duchovní rozhovor. Bližší informace a závazné přihlášky (které je třeba odeslat do 14. 11.) na adrese www.tammim.spolco.cz. (Aleš Pištora)

14. 11. 2011