Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Bohoslovci zvou na postní víkendové setkání

Pro účastníky jsou připraveny meditace, společná modlitba, chvály, přednášky, skupinky, sdílení, zpověď, duchovní rozhovor, křesťanská hudba, film. Program je určen mladým mužům od 15 let, kteří hledají svou životní cestu a chtějí prohloubit svůj vztah s Bohem. Smyslem setkání je umožnit mladým mužům setkání s vrstevníky i se společenstvím seminaristů. Přihlásit se je možné na adrese: tammim@signaly.cz. Bližší informace: www.tammim.spolco.cz

Kněžské semináře, o jejichž založení bylo rozhodnuto po tridentském koncilu, mají za úkol vychovávat budoucí kněze, sloužit k jejich výchově i intelektuální přípravě. Klade se v nich důraz na přípravu lidskou, duchovní a pastorační. V České republice existují dva semináře. Bohoslovci českých diecézí studují v Arcibiskupském semináři v Praze a svou intelektuální formaci získávají na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Moravští bohoslovci studují v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci a teologické poznatky získávají na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého.

V Arcibiskupském semináři v Praze se v současné době připravuje 21 bohoslovců v pěti ročnících, z toho 10 za pražskou arcidiecézi. Představenými semináře jsou rektor Mons. ThLic. Artur Matuszek a spirituál P. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D. Pražský seminář začal fungovat v roce 1635. Po zrušení jezuitského řádu se seminář z budovy Královského dvoru přestěhoval do dnešního Klementina, kde byl (s jistým přerušením) až do roku 1929, kdy byla dokončena budova v Dejvicích postavená arcibiskupem Kordačem. Fungování semináře v nové budově bylo přerušeno druhou světovou válkou a v roce 1953 také komunisty, kteří ho přesunuli do Litoměřic. Po sametové revoluci v roce 1990 bylo umožněno, aby se seminář vrátit zpět do Prahy. (ap)

26. 02. 2010