Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Bohoslovci zvou na postní víkendové setkání

Program bude střídavě společenský, naučný a duchovní. Pro účastníky jsou připraveny meditace, společná modlitba, chvály, přednášky, skupinky, sdílení, zpověď, duchovní rozhovor, křesťanská hudba, film. Program je určen mladým mužům od 15 do 30 let, kteří hledají svou životní a chtějí prohloubit svůj vztah s Bohem. Smyslem setkání je umožnit mladým mužům setkání s vrstevníky i se společenstvím seminaristů. V neděli je očekáván vzácný host - kardinál Miloslav Vlk.

Organizátoři říkají: „Jsme přesvědčeni o tom, že by se každý člověk měl zajímat o to, kam ho Bůh volá, co konkrétně od něj žádá. V dnešní uspěchané době není jednoduché najít klid, čas a prostor na reflektování dosavadního života a rozlišování své životní cesty. Aktivity TAMMÍM jsou zároveň způsobem jak žít a rozvíjet svou mužskou spiritualitu. O mužské spiritualitě se napsalo mnoho knih. Věříme však, že každý muž v sobě nese svou vlastní, osobitou spiritualitu, kterou denně žije. Obzvlášť v křesťanském bratrském společenství mužů se tato spiritualita může rozvíjet a prohlubovat, a to nejrůznějšími způsoby: společnou prací, vzájemnou modlitbou, při sdílení duchovních a jiných zkušeností ve společenství učedníků, při stolování, meditaci a obzvlášť při společném slavení Eucharistie.“ Více informací a přihlášky na adrese www.tammim.spolco.cz.

Kněžské semináře, o jejichž založení bylo rozhodnuto po tridentském koncilu, mají za úkol vychovávat budoucí kněze, sloužit k jejich výchově i intelektuální přípravě. Klade se v nich důraz na přípravu lidskou, duchovní a pastorační. V České republice existují dva semináře. Bohoslovci českých diecézí studují v Arcibiskupském semináři v Praze a svou intelektuální formaci získávají na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Moravští bohoslovci studují v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci a teologické poznatky získávají na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého.

V Arcibiskupském semináři v Praze se v současné době připravuje 26 bohoslovců v pěti ročnících, z toho 3 za pražskou arcidiecézi. Představenými semináře jsou rektor Mons. ThLic. Artur Matuszek a spirituál P. Miloslav Kabrda, SDB. Pražský seminář začal fungovat v roce 1635. Po zrušení jezuitského řádu se seminář z budovy Královského dvoru přestěhoval do dnešního Klementina, kde byl (s jistým přerušením) až do roku 1929, kdy byla dokončena budova v Dejvicích postavená arcibiskupem Kordačem. Fungování semináře v nové budově bylo přerušeno druhou světovou válkou a v roce 1953 také komunisty, kteří ho přesunuli do Litoměřic. Po sametové revoluci v roce 1990 bylo umožněno, aby se seminář vrátit zpět do Prahy. (Aleš Pištora)

22. 03. 2011