Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Bohoslovci zvou na postní víkendové setkání

Letošní postní Tammím se bude věnovat tématu víry. Jako motto byl zvolen text z eucharistické modlitby - tajemství víry: „Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.“  Organizátoři zvou všechny mladé muže ve věku od 15 do 30 let, aby se připravili na svátky nejhlubších tajemství víry - Velikonoce.

Program bude střídavě společenský, naučný a duchovní. Pro účastníky jsou připraveny meditace, společná modlitba, chvály, přednášky, skupinky, zpověď, duchovní rozhovor, křesťanská hudba, film. Program je určen mladým mužům, kteří hledají svou životní a chtějí prohloubit svůj vztah s Bohem. Smyslem setkání je umožnit mladým mužům setkání s vrstevníky i se společenstvím seminaristů.

„Jsme přesvědčeni o tom, že by se každý člověk měl zajímat o to, kam ho Bůh volá, co konkrétně od něj žádá,“ říkají organizátoři. „V dnešní uspěchané době není jednoduché najít klid, čas a prostor na reflektování dosavadního života a rozlišování své životní cesty. Aktivity TAMMÍM jsou zároveň způsobem jak žít a rozvíjet svou mužskou spiritualitu. O mužské spiritualitě se napsalo mnoho knih. Věříme však, že každý muž v sobě nese svou vlastní, osobitou spiritualitu, kterou denně žije. Obzvlášť v křesťanském bratrském společenství mužů se tato spiritualita může rozvíjet a prohlubovat, a to nejrůznějšími způsoby: společnou prací, vzájemnou modlitbou, při sdílení duchovních a jiných zkušeností ve společenství učedníků, při stolování, meditaci a obzvlášť při společném slavení Eucharistie.“ Více informací a přihlášky na adrese www.tammim.spolco.cz. (Aleš Pištora)

05. 03. 2013