Vyhledávání Menu

Bohoslužba na závěr roku na Makové Hoře

Půlnoční mši svatou na závěr kalendářního roku v předvečer slavnosti Matky Boží Panny Marie bude 31. prosince 2013 od 24.00 hodin sloužit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP v poutním kostele sv. Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské na Makové Hoře u Příbrami.

Barokní kostel sv. Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské byl postaven v letech 1719 až 1722 italským architektem Marcem Antoniem Canevallem na zakázku Jana Felixe Chanovského-Kaselovského. Tehdy přišli na Makovou i karmelitáni, kteří zde založili bratrstvo svatého škapulíře a přinesli milostnou sošku Panny Marie Škapulířské. Po smrti Jana Felixe přišel kostel o potřebný přísun peněz a řeholníci Makovou Horu opustili.

Ani po josefínských reformách, kdy bylo zrušeno bratrstvo, neupadl ale kostel v zapomnění. Začátkem 20. století na Makové působili bratři Bosáčkovi, farář Vincent a malíř Josef. Druhý zmíněný byl blízkým spolupracovníkem Mikoláše Alše a zhotovil malbu nad presbytářem. Během komunistické éry se stav chrámu neustále zhoršoval, ale teprve po převratu přišla hlavní rána. Stejně jako spoustě jiných kostelů se mu začátkem devadesátých let nevyhnuly krádeže. V roce 1990 farář P. Jiří Hájek obnovil tradici poutí na Makovou Horu a pustil se i do obnovy kostela. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 30. 12. 2013