Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Bohoslužba připomene oběti nacismu a komunismu

Hlavním celebrantem bude nástupce sv. Jana Nepomuckého ve funkci generálního vikáře pražské arcidiecéze Mons. Michael Slavík. Po mši svaté následuje modlitba u Památníků obětí totalit na vyšehradském hřbitově. Při setkání na Novém děkanství v 19.00 hodin promluví sestry boromejky o Matce Vojtěše Hasmandové a o persekucích ženských řeholní řádů v období totality.

O životě sv. Jana Nepomuckého, nejproslulejšího kanovníka Královské kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla, máme jen kusé zprávy. Víme, že byl sekretářem dvou pražských arcibiskupů a že jako písař a notář působil při úřadu pražského arcibiskupství. Po studiu práv na pražské univerzitě přešel do Padovy, kde na tamější univerzitě získal doktorát církevního práva. Po kratší dobu působil Jan ve farnosti sv. Havla v Praze a později byl kanovníkem na Vyšehradě. Arcibiskup Jan z Jenštejna ho jmenoval generálním vikářem. V této funkci Jan neohroženě hájil práva církve, což ho přivedlo ke konfliktu s králem Václavem IV.

Václav IV. totiž podle historiků hodlal omezit arcibiskupovu moc tím, že by zřídil nové biskupství, které by finančně zajistilo zrušení benediktinského kláštera v Kladrubech. Jan Nepomucký ovšem pomohl tento úmysl zmařit. Král svolal jednání s představiteli arcidiecéze a během něj nechal všechny účastníky zatknout. Unikl pouze arcibiskup Jan z Jenštejna. Ostatní zatčení byli vyslýcháni, Jan a jeden z jeho úředníků na mučidlech. Tělo patrně již mrtvého Jana bylo potom hozeno do Vltavy. Stalo se tak 20. března 1393.

Pozdější doba přisoudila Janovi ještě další významné skutky, jejichž historicita je však sporná. Kronikář Václav Hájek z Libočan např. zdůvodňoval králův hněv jeho marným úsilím dozvědět se od Jana, z čeho se zpovídala Václavova manželka královna Žofie. Tato verze historie se pak dostala i do kanonizační buly, kterou byl Jan Nepomucký dne 9. března 1729 prohlášen svatým. Zcela nepochybně to ovšem byla Janova věrnost, která ho přivedla do slávy nebeské. Jan Nepomucký je zemským patronem Čech a Bavorska a díky jezuitským misiím je velmi populární po celém světě. Jeho socha na Karlově mostě poblíž místa, z něhož měl být shozen do řeky, se stala vzorem pro více než 30 000 soch stojících na mostech téměř celé Evropy.  Jeho památka se připomíná 16. května, a to nejen v Evropě, ale i v dalších zemích světa. (Aleš Pištora)

18. 03. 2013