Vyhledávání Menu

Bohoslužba připomene oběti nacismu a komunismu

Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě zve na bohoslužbu za oběti nacismu a komunismu, která se koná 20. března 2014 od 18.00 hodin v bazilice sv. Petra a Pavla. Od 19.00 hodin následuje přednáška doc. Tomáše Petráčka na téma „Mučedníci, proroci a kolaboranti“.

V den 621. výročí mučednické smrti sv. Jana Nepomuckého se od 18.00 hodin v bazilice sv. apoštolů Petra a Pavla na Vyšehradě koná bohoslužba za oběti nacismu a komunismu z řad kněží, řeholníků a řeholnic. Hlavním celebrantem bude kanovník doc. Tomáš Petráček. Po mši svaté následuje modlitba u Památníku obětí totalit na vyšehradském hřbitově a poté setkání na Novém děkanství, kde od 19.00 hodin přednese svou přednášku doc. Tomáš Petráček na téma „Mučedníci, proroci a kolaboranti“ s podtitulem „Několik poznámek k dějinám českého křesťanství ve 20. století“.

O životě sv. Jana Nepomuckého, nejproslulejšího kanovníka Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla, máme jen kusé zprávy. Víme, že byl sekretářem dvou pražských arcibiskupů a že jako písař a notář působil při úřadu pražského arcibiskupství. Po studiu práv na pražské univerzitě přešel do Padovy, kde na tamější univerzitě získal doktorát církevního práva. Po kratší dobu působil ve farnosti sv. Havla v Praze a později byl kanovníkem na Vyšehradě. Arcibiskup Jan z Jenštejna ho jmenoval generálním vikářem. V této funkci neohroženě hájil práva církve, což ho přivedlo ke konfliktu s králem Václavem IV. Jan Nepomucký byl umučen a jeho patrně již mrtvé tělo bylo hozeno 20. března 1393 do Vltavy.

Pozdější doba přisoudila Janovi významné skutky, jejichž historicita je však sporná. Kronikář Václav Hájek z Libočan např. zdůvodňoval králův hněv jeho marným úsilím dozvědět se od Jana, z čeho se zpovídala Václavova manželka královna Žofie. Tato verze historie se pak dostala i do kanonizační buly, kterou byl Jan Nepomucký dne 9. března 1729 prohlášen svatým. Jan Nepomucký je zemským patronem Čech a Bavorska a díky jezuitským misiím je velmi populární po celém světě. Jeho socha na Karlově mostě poblíž místa, z něhož měl být shozen do řeky, se stala vzorem pro více než 30 000 soch stojících na mostech téměř celé Evropy.  Jeho památka se připomíná 16. května, a to nejen v Evropě, ale i v dalších zemích světa. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 18. 03. 2014