Vyhledávání Menu

Bohoslužba za bezdomovce

V pondělí 22. prosince 2014 se od 14.00 hodin v Azylovém domě sv. Terezie koná mše svatá za přežití zimy. Zváni jsou nejen lidé, pro které je azylový dům útočištěm, ale i veřejnost. Mši svatou bude sloužit P. Stanislaw Gora, prezident Arcidiecézní charity Praha.

Na pomoc lidem bez přístřeší se specializují centra sociálních služeb, která obvykle zahrnují nízkoprahové denní centrum, noclehárny, azylový dům a sociální poradenství. Jedním z největších center v Praze je Azylový dům sv. Terezie, který provozuje Arcidiecézní charita Praha v Pernerově ulici v Karlíně.

Denní centrum je otevřeno každý všední den od 10.00 do16.00 hodin, od prosince do konce března je to 12 hodin denně, sedm dní v týdnu. Noclehárna přijímá lidi k přenocování od 18.00 hodin, ale člověk bez domova může zaklepat na její dveře i později v noci. Za přespání zaplatí 30 korun.

Kdokoli, kdo se nachází v nouzi, se může obrátit na Poradnu pro lidi v tísni, která sídlí v tomtéž objektu. Oficiální provozní doba Poradny je v úterý a ve středu od 10.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin. Ale základní sociální poradenství člověk získá v karlínském centru prakticky kdykoli. Na telefonním čísle 222 313 739 či na e-mailu poradna@praha.charita.cz je možné získat konkrétní informace. Více na http://praha.charita.cz. (Jarmila Lomozová)

Aleš Pištora 18. 12. 2014