Vyhledávání Menu

Bohoslužba za budoucnost Evropy na Krtni


V neděli 24. dubna 2016 se v kostele sv. Jana a Pavla na Krtni u příležitosti výročí 700 let od narození Karla IV. koná od 15.00 hodin bohoslužba za budoucnost Evropy. Mši svatou celebruje P. Stanisław Gora, kanovník karlštejnský. Po bohoslužbě následuje přednáška o historii kostela a prohlídka fresek ze 14. století.


59567

Foto: Wikimedia Commons/ŠJů


Kostel sv. Jana a Pavla na Krtni založila podle pověsti královna Alžběta na poděkování za uzdravení svého manžela Karla IV. Představuje poslední připomínku zaniklé Krtně, která ve středověku patřila českým králům a v době husitské se dostala do majetku pražské kapituly. Kostel byl postaven v pozdně románském slohu v 2. čtvrtině 13. století s pravoúhlým presbytářem a průčelní čtverhrannou věží.

Další akce k 700. výročí narození Karla IV., na nichž spolupracuje pražská arcidiecéze:

8. května, 14.45 – komentovaná prohlídka kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého v Praze na Karlově

12. května – Zahájení výstavy „Civitas Carolina aneb stavitelství doby Karla IV.“, Národní technické muzeum

12. května, 14.00 - Slavnostní zahájení oslav, Univerzita Karlova v Praze/Karolinum

14. a 15. května - komentované prohlídky pražských chrámů založených Karlem IV.

15. května – Zahájení výstava „Císař Karel IV. 1316-2016“, Národní galerie v Praze/Valdštejnská jízdárna

15. května – Zahájení výstavy „Koruna království: Katedrála sv. Víta a Karel IV.“, Jízdárna Pražského hradu

Svatý Václav a jeho pomník - Při příležitosti 700. výročí narození Karla IV. vydává Arcibiskupství pražské knihu Aleny Ježkové s názvem „Svatý Václav a jeho pomník“. Kniha renomované autorky líčí vývoj úcty ke sv. Václavu na pozadí slavného Myslbekova sousoší na Václavském náměstí.

Beda Jarrett o Karlu IV. - Nakladatelství Cesta vydalo reprint knihy Bedy Jarretta OP vydané v roce 1939 nakladatelstvím E. Beaufort. Jarretův životopis císaře Karla IV. akcentuje a jednoznačně kladně hodnotící evropský rozměr Karlovy politiky a vladařské činnosti.

Oslavy „Národního výročí“ a akce s nimi spojené si kladou za cíl rozšířit obecné povědomí o Karlu IV. a o přínosech jeho vlády v oblasti rozvoje naší země – kultury i hospodářství. Zdůrazněny mají být jeho diplomatické schopnosti jako protiváha agresi a válkám. Celý projekt chce v neposlední řadě zviditelnit Českou republiku v Evropě jako zemi s hlubokou a silnou evropskou tradicí se vztahem k nadčasovým hodnotám. Více na www.farnostorech.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 19. 04. 2016