Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Bohoslužba završí festival MENE TEKEL

Ekumenickou bohoslužbu za popravené, umučené, zemřelé politické vězně v rámci Mezinárodního festivalu MENE TEKEL budou sloužit kardinál Miloslav Vlk a předseda Ekumenické rady církví Dr. Pavel Černý. Ekumenické bohoslužbě bude předcházet bohatý program pro všechny, kdo nechtějí zapomínat na křivdy spáchané v naší zemi a kdo chtějí poznat pravdu i o naší neslavné minulosti. Druhý ročník festivalu pořádá občanské sdružení Umění bez bariér v partnerské spolupráci s hl. m. Prahou a Konfederací politických vězňů ČR.

V rámci mezinárodního festivalu a konference Mene Tekel vystoupí také světící biskup pražský Mons. Václav Malý, a to v pondělí 25. 2. ve 14:00 hodin na manifestaci účastníků III. odboje a široké veřejnosti u příležitosti 60. výročí komunistického puče v roce 1948. Večer věnovaný vězeňské poezii je obohacen o setkání s režisérkou Kristinou Vlachovou a řádovými sestrami. Proběhne v sobotu 1. 3. ve 20:00 hodin v kryptě kostela sv. Bartoloměje (bývalá vyšetřovna i pro mnohé kněze a biskupy).

Při každé akci celého festivalu půjde o sedm dní k oživení paměti a (s)vědomí české společnosti. Nabízena budou svědectví bývalých politických vězňů, umělecká reflexe doby totality v českém filmu, ale i objektivní pohled historiků. K diskuzi o naší minulosti přispějí filmové a televizní dokumenty, verše žalářovaných mužů a žen, pohledy dětí na druhou polovinu dvacátého století, zahraniční osobnosti zabývající se otázkami totality a další zajímavé hlasy.

Více informací o bohatém programu tohoto festivalu naleznete na stránkách http://www.menetekel.cz.

Název festivalu pochází z nápisu „Mené, mené, tekel, ú-parsín“ napsaného na stěně královského paláce krále Belšesara. Jak můžeme číst u proroka Daniele v 5. kapitole, byla tato věta varováním pro pyšného krále, syna mocného Nabúkadnesara, který se podle Danielových slov (kniha Daniel 5, 24) povýšil nad Pána nebes. „Proto bylo od něho posláno zápěstí ruky a napsáno toto písmo. Toto pak je písmo, které bylo napsáno: »Mené, mené, tekel ú-parsín«. Toto je výklad těch slov: Mené - Bůh sečetl tvé kralování a ukončil je. Tekel - byl jsi zvážen na vahách a shledán lehký. Peres - tvé království bylo rozlomeno a dáno Médům a Peršanům. Belšasar hned poručil, aby Daniela oblékli do purpuru, na krk mu dali zlatý řetěz a rozhlásili o něm, že má v království moc jako třetí. Ještě té noci byl kaldejský král Belšasar zabit.“ (ap)

22. 02. 2008