Vyhledávání Menu

Bohoslužby zahájí nový akademický rok


Se začátkem akademického roku se pravidelně slouží slavnostní bohoslužba Veni Creator Spiritus. Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude tuto mši svatou sloužit v kostele Panny Marie před Týnem 3. října 2016 od 9.00 hodin. Svůj nový školní rok zde zahájí Katolická teologická fakulta UK.


70216

Foto: Richard Horák


Po prázdninové přestávce ožívá také běžný provoz v akademických farnostech pražské arcidiecéze.  U Nejsvětějšího Salvátora se slavnostní zahájení akademického roku koná v úterý 4. října od 19.00 hodin. Bohoslužbu, kterou bude sloužit Mons. Tomáš Halík, doprovodí místní schola.

Na území pražské arcidiecéze fungují tři studentské farnosti. V roce 1990 byla obnovena duchovní správa pro studenty v kostele Nejsvětějšího Salvátora, která je od roku 2004 určená pro pastoraci nejen studentů, ale i učitelů a zaměstnanců pražských vysokých škol. V jejím čele od počátku stojí Mons. Tomáš Halík. Akademická farnost se stala známým centrem mnoha duchovních i kulturních aktivit a ekumenického a mezináboženského dialogu. Více na www.farnostsalvator.cz.

Duchovní správa pro akademickou obec České zemědělské univerzity v Praze byla zřízena v roce 2012. ČZU tak byla připojena k trendu běžnému v ostatních evropských zemích, kde samozřejmou součástí univerzitního prostředí je prostor, vytvořený pro rozvoj duchovní stránky člověka. Duchovní správa pro akademickou obec ČZU je primárně určena pro katolické křesťany, avšak je otevřena všem. V jejím čele stojí P. Matúš Kocian. Více na http://dsczu.cz.

Ve stejném roce jako duchovní správa České zemědělské univerzity byla zřízena rovněž duchovní správa pro akademickou obec ČVUT v Praze. Také studenti ČVUT tedy mají svoji studentskou „farnost“ a svého studentského „faráře“, kterým se stal otec Vladimír Slámečka, dlouholetý pedagog na Fakultě elektrotechnické. Více na http://ads.cvut.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 30. 09. 2016