Vyhledávání Menu

Bojovníci se sešli - 2.turnus

Pondělí 22/8 2016 Dan 

Dnes jsme přijeli na ministrantský tábor Zásmuky 2016.Po ubytování jsme šli do chrámu 

Páně, kde jsme se krátce pomodlili. Následovalo rozdělení do skupin s předáváním vlajky a

měšce, kde jsme si opekli buřty. Nyní píšeme deník a těšíme se až ulehneme do spacáků. 


          Vaši Dani       


https://www.facebook.com/Ministranti-pra%C5%BEsk%C3%A9-arcidiec%C3%A9ze-217889504905705/?fref=ts


Bojovníci se sešli - 2.turnus

22. 08. 2016