Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Bonhoefferovský kongres v Praze

Tématem konference je „Teologie Dietricha Bonhoeffera v dnešním světě – Cesta mezi fundamentalismem a sekularismem?“. Slavnostní zahájení se odehraje 22. července v 19:00. Se svými příspěvky vystoupí na kongresu mnoho zahraničních a také několik českých badatelů zabývajících se odkazem Dietricha Bonhoeffera.

 

Dietrich Bonhoeffer se narodil 4. února 1906 ve Vratislavi. Studoval teologii v Tübingen a Berlíně a z jeho učitelů ho oslovili především Adolf Harnack a Karl Barth. Po krátkém působení v německém sboru v Barceloně a na teologickém semináři v New Yorku začal přednášet na univerzitě v Berlíně.

Jeho profesorská dráha však byla přerušena Hitlerovým nástupem k moci či spíše reakcí na Bonhoefferův protest proti tzv. „árijskému paragrafu“ nacistického zákonodárství. V rámci „vyznávající církve“, která se jako jedna z mála společenských sil postavila proti ideologii Třetí říše, odmítal přistupovat na jakékoli kompromisy s nacistickou diktaturou. Postupně Bonhoeffer již nesměl přednášet, publikovat ani kázat. Od profesora Reinholda Niebuhra obdržel Bonhoeffer pozvání do Ameriky, které však odmítl a zůstal v Německu.

V roce 1939 se Bonhoeffer přidal k německému hnutí odporu, jehož cílem bylo zabít Hitlera a uskutečnit státní převrat. Po krátké době byl zatčen gestapem a uvězněn, ačkoliv gestapo stále ještě nevědělo o jeho spolupráci na nezdařeném atentátu na Hitlera. Ve vězení vzniklo Bonhoefferovo patrně nejznámější dílo Widerstand und Ergebung (česky vydané pod názvem Na cestě ke svobodě. Listy z vězení). Jeho protihitlerovské aktivity nakonec vyšly najevo a byli pozatýkáni i další členové jeho rodiny. Na počátku roku 1945 byl s řadou jiných vězňů odvezen do koncentračního tábora v Buchenwaldu a později do Flossenbürgu. V pondělí 9. dubna 1945 zasedal na zvláštní Hitlerův rozkaz stanný soud, který spolu s ostatními účastníky akce odsoudil k smrti i Dietricha Bonhoeffera.

Bonhoeffer se zabýval mimo jiné velmi intenzivně otázkou, čím má být křesťanství v době po všech stránkách nenáboženské. Není-li člověk ve své podstatě náboženským, jak tvrdí jiní myslitelé, může existovat i „nenáboženské křesťanství“ pro „nenáboženský svět“? Myšlení Bonhoefferovo bylo ve své době provokativní i pro hlavní proud protestantské teologie. Vyzývavost Bonhoefferovy teologie spočívá však také v její nedokončenosti, fragmentárnosti, která si přímo vynucuje být dovršena, vyřešena. Otázkou je, zda je to možné. Mnozí teologové pochybují o tom, že by byl Bonhoeffer vůbec s to vypracovat ony pojmy jako „nenáboženské křesťanství“ nebo „nenáboženská interpretace“. Dodávají ovšem, že nelze pochybovat o poctivosti oněch návrhů, o jejichž rozpracování se pokoušeli a možná ještě pokoušejí až Bonhoefferovi následovníci. (ap)

Program konference (dokument Adobe PDF)Program konference

 

Kontakt pro ty, kdo se chtějí zúčastnit:

Mgr. Kateřina Vodičková, tel.:  + 420 737 188 771, e-mail: dietrich.bonhoeffer@centrum.cz

Kongresová kancelář, Mezinárodní společnost Dietricha Bonhoeffera, Husitská teologická fakulta UK

09. 07. 2008