Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Biskupské svěcení: "Boží slovo má moc nechat působit to, co říká"

Biskupské svěcení Mons. Jana Baxanta proběhlo v katedrále sv. Štěpána. Spolusvětiteli byli apoštolský nuncius v České republice Diego Causero a českobudějovický sídelní biskup Jiří Paďour OFMCap. Dále se zúčastnili představitelé města, veřejného života a množství věřících v zaplněné katedrále a na Dómském náměstí. Slavnost začala průvodem do katedrály. Všechny přítomné přivítal kardinál Miloslav Vlk.

Kázání měl olomoucký arcibiskup a metropolita Jan Graubner. Zdůraznil, že hlásání evangelia, k němuž je biskup povolán, znamená setkání s živým Bohem v jeho slově, které má moc uskutečnit to, co říká. Způsobuje duchovní uzdravení a přináší spásu. Hlásat Ježíše Krista znamená veřejně jej vyznávat a obstát ve zkouškách.

Arcibiskup Graubner mimo jiné nového biskupa povzbudil, že za ním stojí v modlitbě jeho spolubratři a zástup věřících, kteří jsou mu oporou. Po biskupské konsekraci litoměřický biskup celebroval slavnostní bohoslužbu.

V závěru slavnosti věřící oslovil apoštolský nuncius Diego Causero, povzbudil Jana Baxanta na začátku jeho biskupské služby a poukázal na vzor a příklad Ježíše Krista. Biskupu Baxantovi gratuloval za Českou biskupskou konferenci arcibiskup Jan Graubner a za Konferenci biskupů Slovenska Viliam Judák. Připojili se zástupci kněží a řeholníků, rovněž starosta města Mgr. Ladislav Chlupáč a zástupci věřících z diecéze.

Nakonec promluvil i nový litoměřický biskup Jan Baxant. Poděkoval Bohu, všem zúčastněným, především kardinálu Miloslavu Vlkovi, apoštolskému nunciovi Diego Causerovi a spolusvětiteli biskupu Jiřímu Paďourovi OFMCap, a také zahraničním biskupům. Uvedl vzpomínku ze svých studentských let, jejímž poselstvím bylo poukázat na to, že v duchovním životě je třeba kráčet vždycky ve dvou: s přáteli a především s Ježíšem Kristem. Zdůraznil, že na našich životech se podepisuje Bůh. Slavnost byla ukončena požehnáním a závěrečným průvodem.

Převzato z TS ČBK.

23. 11. 2008