Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Boží slovo v církvi a pro svět

Apoštolská exhortace Benedikta XVI. Verbum Domini o Božím Slovu v životě a poslání církve byla zveřejněna v listopadu roku 2010. Text je shrnutím plodů biskupské synody, která se na toto téma konala před dvěma roky. Jejím hlavním cílem bylo „znovu objevování toho, co jsme nakloněni považovat za samozřejmost, totiž faktu, že Bůh mluví a odpovídá na naše otázky“. Exhortace Verbum Domini je obsáhlý 200 stránkový dokument rozdělený do třech částí. První z nich a ukazuje, že křesťanství není náboženstvím knihy, byť posvátné, nýbrž Vtěleného Slova. Druhá část dokumentu se týká církevní pastorace a místa, které má Boží Slovo zejména v liturgii a v životě církve. Třetí část pojednává o misijním poslání hlásat Boží Slovo světu a o dialogu s příslušníky jiných náboženství.

Kolokvium, na němž mimo jiné vystoupí Jaroslav Brož Th.D., doc. Josef Hřebík či doc. PhDr. Mireia Ryšková, se bude konat v úterý 5. dubna 2011 od 17.00 hodin na Katolické teologické fakultě UK v Praze, Thákurova 3, Praha 6 – Dejvice, v učebně P8 (I. patro). Program na www.ktf.cuni.cz. (Aleš Pištora)

31. 03. 2011