Vyhledávání Menu

BRANDTSTAETTERŮV "JEŽÍŠ Z NAZARETA"


Nakladatelství Práh představí 26. listopadu 2015 od 18.00 hodin v Black Light Theatre of Prague (Rytířská 31) román Romana Brandstaettera z přelomu 60. a 70. let 20. století „Ježíš z Nazareta“. Knihu uvedou překladatelka Terezie Eisnerová OP a Jan Grzegorczyk, spisovatel a publicista, redaktor posledních Branstaetterových knih a jeden z hlavních znalců jeho díla. Setkání zahájí kardinál Dominik Duka OP.


50913


Roman Brandstaetter (1906 – 1987) se narodil v židovské intelektuálské rodině. Druhou světovou válku přežil v Palestině, kde také prožil zásadní duchovní obrat – konvertoval ke katolicismu. Ve své tvorbě usiloval o propojení obou světů – judaismu a křesťanství. Vrcholným výsledkem této snahy o syntézu je čtyřsvazkový román Ježíš z Nazareta, pokus o pohled na Kristův život perspektivou člověka vychovaného v židovské tradici. (http://polskyinstitut.cz)

Aleš Pištora 24. 11. 2015