Vyhledávání Menu

BRÁNY SVATÉHO ROKU MILOSRDENSTVÍ

V rámci Svatého roku milosrdenství jsou na několika místech pražské arcidiecéze otevřeny Svaté brány milosrdenství. Podle okolností, které umožňuje režim daného chrámu, je třeba přizpůsobit pouť k dané bráně. K otázce získání odpustků doporučujeme článek Získání odpustků v rámci Roku milosrdenství.   


Foto: Michal NěmečekKatedrála sv. Víta, sv. Václava a sv. Vojtěcha

Svatá brána milosrdenství byla v pražské katedrále otevřela 12. prosince 2015. Jde o prostřední vchod v západním průčelí chrámu. Protože má katedrála zvláštní režim vzhledem k ochraně této památky a také obrovskému turistickému ruchu, bude tato brána otevřena vždy v neděli přede mší svatou od 9:40 do 10:00 a při některých zvláštních příležitostech v soboty dopoledne. Z tohoto důvodu byly otevřeny ještě další dvě svaté brány v Praze. Příležitost ke svátosti smíření je vždy v pátek 17:30-17:55 a v neděli 9:30-9:55.  Program bohoslužeb naleznete na www.katedralasvatehovita.cz 

Více o svaté bráně v katedrále zde.   


55162

Foto: Michal Němeček

Kostel  Nejsvětějšího Srdce Páně

nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3 Vinohrady (mapa)

Svatá brána (prostřední vchod do kostela) byla pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou slavnostně otevřena v neděli 27. prosince 2015. Nyní je otevřena od 9:00 do 17:00 každý den tak, že lze vstoupit do zádveří kostela. Kostel se otevírá 45 minut přede mší svatou. Nedělní mše svaté jsou v 9:00, 11:00 a 18:00. Ve všední dny se slaví mše svaté v 8:00 a 18:00. Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny přede mší svatou a během adorací. Více na  www.srdcepane.cz  

Zvláštní poutní program bude po devět prvních pátků v měsíci, počínaje pátkem 5. února a konče pátkem 7. října 2016. Mše svaté budou jako každý pátek od 8:00 a od 18:00 s tím, že hlavní poutní mší svatou bude večerní. Po ní bude následovat nejen eucharistická adorace a další příležitost ke svátosti smíření, ale také krátká katecheze na vybraná témata.Foto: Michal Němeček

Kostel Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko)

Karmelitské ul., Praha 1 (mapa).

Svatá brána byla otevřena 27. prosince 2015. Jde o jedinou vstupní bránu do kostela. Otevřeno je zde denně od 9 do 18:00, kdy začíná večerní bohoslužba.

Pořad bohoslužeb: pondělí - sobota mše svatá česky v 9:00 a v 18:00. Každý pátek po večerní mši tichá eucharistická adorace. V neděle je mše svatá česky v 10:00 a v 19:00. Udílení svátosti smíření, rozhovory s knězem jsou možné ve zpovědní kapli u vchodu kostela na pravé straně pondělí až sobota 8:30-8:55 a 17:00-17:50. V neděle 9:30-9:55 a 18:00-18:50.

Více na www.pragjesu.cz