Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Březnový Zpravodaj

... Arcidiecéze dostala nového pastýře – přinášíme podrobný životopis Mons. Dominika Duky, pozvání na slavnostní bohoslužbu, při níž se ujme svého úřadu, i několik slov ze setkání nového arcibiskupa s emeritním arcibiskupem Vlkem.
Další osobností ujímající se významného postu je nový děkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy P. ThLic. Prokop Brož, Th.D. Rozhovor s ním, pozvání na mši sv., při níž slavnostně zahájí své funkční období, ale také krátké ohlédnutí dosavadního děkana KTF prof. PhDr. Ludvíka Armbrustera naleznete na str. 3–4.
Společně s březnovou slavností Zvěstování Páně si připomínáme Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti. Pár slov k této příležitosti napsala paní poslankyně Michaela Šojdrová.
Dále ve Zpravodaji naleznete pozvání k účasti na arcidiecézním setkání mládeže v sobotu před 5. nedělí postní; program velikonočních bohoslužeb v katedrále i informaci, kde najít, v jakých termínech bude velikonoční liturgie probíhat v dalších kostelích naší arcidiecéze. Nechybí ani tradiční rubriky: březnový kalendářík aktuálních událostí; pořad přenosů bohoslužeb prostřednictvím televize a rozhlasu; rozpis eucharistického výstavu v pražských kostelích; diáře biskupů; výběr informací z Act curiae; programy středisek Arcibiskupství pražského i dalších subjektů; pozvánky a nabídky; oznámení; informace z jiných diecézí; knižní novinky; historický kalendář; úmysly apoštolátu modlitby...
Rubrika Co znamená... se tentokrát zaměřila na apoštolského nuncia, Průhledy do církevní češtiny se zabývají jazykovými přejímkami, článek nese titul Celebrovat, penitent, aspergil – slavit, kajícník, kropáč.

kh

»» rubrika Zpravodaj pražské arcidiecéze

 


Zpravodaj pražské arcidiecéze připravuje

Arcibiskupství pražské
Pastorační středisko
Thákurova 3, 160 00 Praha 6
e-mail: arcizpravodaj@seznam.cz
tel: 220 181 754 

01. 03. 2010