Vyhledávání Menu

Březnový Zpravodaj: Hospodaření

Tématem březnového Zpravodaje pražské arcidiecéze je hospodaření v pražské arcidiecézi poté, co v účinnost vstoupil zákon o majetkovém narovnání mezi státem a církvemi. Z různých perspektiv je popsáno, jak bude hospodaření fungovat. Odborně se k tématu vyjadřuje ekonom pražské arcidiecéze Karel Štícha či vedoucí Lesní správy arcibiskupství Milan Mochán. Generální vikář Mons. Michael Slavík v rozhovoru objasňuje souvislost hospodaření a pastorace. Téma dokresluje reportáž o hospodaření jedné z farností, zpráva o aktuálním stavu vydávání majetku a krátký pohled na celou koncepci financování církve i pohled do minulosti.

SLOVO ARCIBISKUPA

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP hovoří o výtkách, že se církev příliš zabývá obhajováním majetkového narovnání. Říká, že tyto výtky přijímá vážně. Ukazuje současně, co vše samostatnost církve v oblasti hospodaření církvi přinese.

HOSPODAŘENÍ PRO 21. STOLETÍ

Hospodaření pražské arcidiecéze bude součástí celkové koncepce hospodaření církve. Jakou má tato koncepce podobu?

O LES SE MUSÍME STARAT SPOLEČNĚ

Po 65 letech se pražské arcibiskupství pouští do obnovy lesnického hospodaření. V jeho čele stojí Ing. Milan Mochán, vedoucí Lesní správy Arcibiskupství pražského. Jak takové hospodaření vypadalo kdysi a jakou podobu bude mít dnes?

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE - březen.pdf

Aleš Pištora 03. 03. 2014