Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Březnový Zpravodaj

... pro dobu postu uvnitř čísla naleznete také výběr kostelů, v nichž se můžete zúčastnit pobožnosti křížové cesty.

Dění v arcidiecézi je tentokrát zachyceno třemi poměrně obsáhlými texty. První z nich se zaměřuje na březnovou slavnost Zvěstování Páně a s ní spojený Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti – řadu postřehů k tomuto dni předkládá ve svém článku Jaroslav Lorman z Katedry teologické etiky a spirituální teologie KTF UK.

Další publikovaný text je ohlédnutím za únorovým Dnem zasvěceného života – pro zájem ze strany nejen zasvěcených bratří a sester naší diecéze otiskujeme promluvu apoštolského nuncia Mons. Diega Causero, kterou pronesl 2. února ve svatovítské katedrále. Její téma, probírané z řady úhlů, je shrnuto do zvolání „Zde jsem, Pane, abych plnil tvou vůli“.

kostel sv. HaštalaTřetí článek předkládá čtenářské pozornosti neprávem pozapomenutý kostel sv. Haštala na Starém Městě pražském. Diecézní konzervátor a současně farář farnosti, do níž zmíněný kostel patří, P. Vladimír Kelnar, popisuje barvitou historii kostela, jehož počátky se datují do 2. poloviny 12. století, informuje o jeho současném stavu i zve k jeho návštěvě, např. při bohoslužbách, které zde byly nedávno obnoveny.

Na dalších stránkách Zpravodaje najdete jako obvykle přehled rozhlasových a televizních přenosů mší svatých; rozpis eucharistického výstavu; výběr z diářů našich biskupů; informace z věstníku kanceláře pražského arcibiskupství (Acta curiae); programy středisek arcibiskupství i dalších subjektů v diecézi; nejrůznější pozvánky a nabídky; novinky knižního světa; přehled březnových duchovních cvičení; historické kalendárium; kalendářík březnových událostí i úmysly apoštolátu modlitby.

Ve zvláštní postní příloze se dočtete o spojitosti křesťanství a ryb.

kh

 

»» rubrika Zpravodaj pražské arcidiecéze

 


Zpravodaj pražské arcidiecéze připravuje

Arcibiskupství pražské
Pastorační středisko
Thákurova 3, 160 00 Praha 6
e-mail:
arcizpravodaj@seznam.cz
tel: 220 181 754  

25. 02. 2011