Vyhledávání Menu

Bývalí příslušníci PTP se opět sejdou ve Svaté Dobrotivé

Již dvacátédruhé setkání bývalých příslušníků pomocných technických praporů se bude konat v Zaječově – Svaté Dobrotivé u Hořovic. Celý program 17. září 2014 tradičně zahajuje mše svatá, kterou bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP sloužit od 9.30 hodin v kostele Panny Marie a sv. Benigny.

Celostátní setkání bývalých příslušníků PTP – VTNP (Pomocných technických praporů – Vojenských táborů nucených prací) bude pokračovat pietním aktem u pomníku, který připomíná místo bývalého tábora PTP v Zaječově. Po obědě v Lidovém domě budou proneseny pozdravné projevy čestných hostů, na které naváže přátelské setkání účastníků.

Ve Svaté Dobrotivé, v části dnešní obce Zaječov, byl roku 1262 založen první augustiniánský klášter v Čechách. Místo zjevení Panny Marie se stalo vyhledávaným poutním místem a v jeho blízkosti vyrostla obec Zaječov. V říjnu roku 1948 obsadilo objekty kláštera, kde býval za války nacistický vězeňský tábor, československé vojsko. Umístěna sem byla jednotka branců, které komunistický režim shledal „politicky nespolehlivými“. Pomocí těžké nekvalifikované práce a ideologického nátlaku se je režim pokusit „převychovat“ v „uvědomělé budovatele socialismu“. Tábor byl obehnán plotem z ostnatého drátu, který měl zabránit i styku s místním obyvatelstvem. Ze silničního praporu ve Svaté Dobrotivé stal později 52. pomocný technický prapor. Od roku 1951, kdy již sloužilo ve Svaté Dobrotivé 1 200 „politicky nespolehlivých“, existovalo v Československu dalších 18 pomocných technických praporů s celkem 22 000 podobně postiženými vojáky.

V roce 1993 se v Zaječově uskutečnilo první setkání bývalých příslušníků PTP. V roce 2000 byl na místě bývalého tábora odhalen pomník připomínající nejen utrpení, ale také nezlomnou vůli a statečnost několika tisíc mladých mužů, které zde komunistický režim internoval jako zločince. V Zaječově se od roku 1993 konají – stejně jako na místech posádek dalších pomocných technických praporů v Čechách i na Moravě – každoroční setkání. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 11. 09. 2014