Vyhledávání Menu

Bývalí příslušníci PTP se sejdou ve Svaté Dobrotivé


Bývalí příslušníci Pomocných technických praporů se 15. září 2016 již po dvacáté čtvrté setkají při mši svaté v kostele Panny Marie a sv. Benigny v Zaječově - Svaté Dobrotivé u Hořovic. Mši svatou bude od 9.30 hodin sloužit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP, který odpoledne téhož dne požehná v Kunraticích v 16.00 hodin sousoší kalvárie u zastávky „U Tří Svatých“.


68527

Foto: ZbynekSrp / Wikimedia Commons


Ve Svaté Dobrotivé, v části dnešní obce Zaječov, byl roku 1262 založen první augustiniánský klášter v Čechách. Místo zjevení Panny Marie se stalo vyhledávaným poutním místem a v jeho blízkosti vyrostla obec Zaječov. V říjnu roku 1948 obsadilo objekty kláštera, kde býval za války nacistický vězeňský tábor, československé vojsko. Umístěna sem byla jednotka branců, které komunistický režim shledal „politicky nespolehlivými“. Pomocí těžké nekvalifikované práce a ideologického nátlaku se je režim pokusit „převychovat“ v „uvědomělé budovatele socialismu“. Tábor byl obehnán plotem z ostnatého drátu, který měl zabránit i styku s místním obyvatelstvem. Ze silničního praporu ve Svaté Dobrotivé stal později 52. pomocný technický prapor. Od roku 1951, kdy již sloužilo ve Svaté Dobrotivé 1 200 „politicky nespolehlivých“, existovalo v Československu dalších 18 pomocných technických praporů s celkem 22 000 podobně postiženými vojáky.

V roce 1993 se v Zaječově uskutečnilo první setkání bývalých příslušníků PTP. V roce 2000 byl na místě bývalého tábora odhalen pomník připomínající nejen utrpení, ale také nezlomnou vůli a statečnost několika tisíc mladých mužů, které zde komunistický režim internoval jako zločince. V Zaječově se od roku 1993 konají – stejně jako na místech posádek dalších pomocných technických praporů v Čechách i na Moravě – každoroční setkání. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 09. 09. 2016