Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Celostátní kongres katechetů

VII. celostátní kongres katechetů je určen pro všechny, kteří se věnují katechetické činnosti na státních i církevních školách, ve farnostech a společenstvích a v dalších volnočasových aktivitách. Je určen tedy všem katechetům, učitelům náboženství, pastoračním asistentům, kněžím a řeholním sestrám.

Jsou připravovány přednášky na tato témata:
  • Katecheze jako výchova víry - doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D.


  • Víra z pohledu psychologie (předpoklady jejího vzniku, růstu) - Ing. Mgr. Peter Tavel, Ph.D.


  • Souvislost vývoje člověka a vývoje víry - PhLic. Kateřina Lachmanová, Th.D.


  • Víra biblicky (SZ, NZ) - doc. Petr Chalupa, Th.D.


  • Víra z pohledu systematické teologie (jako cesta ke spáse/podmínka spásy) - ThLic. David Bouma


  • Církevní rozměr víry a víra jako osobní přesvědčení čili subjektivita
    a objektivita víry v praktickém životě křesťanů. - doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.


  • Poklad víry máme v nádobě hliněné - Vojtěch Kodet, OCarm. Th.D.


  • Panelová diskuse: Jak se jeví vývoj víry dnes od dětí po seniory?

Přihlášky přijímá Katechetická sekce České biskupské konference do 1.6.2009 jedním ze způsobů uvedených na jejích stránkách http://katechet.cirkev.cz, kde jsou také uvedeny veškeré informace ke kongresu, které jsou postupně aktualizovány.

Všechny, kteří se věnují katechetické službě, srdečně zve

Mons. Karel Herbst, předseda Katechetické subkomise
Komise ČBK pro katolickou výchovu

P. ThDr. Pawel Nowatkowski,
národní ředitel Katechetické sekce ČBK

Kontakt:

Česká biskupská konference

Katechetická sekce

Thákurova 3, 160 00 Praha 6

web: http://katechet.cirkev.cz


(
TS ČBK, aj)

21. 05. 2009