Vyhledávání Menu

Cena Charity putuje také do Berouna

V úterý 23. září 2014 se kostel sv. Tomáše v Praze stal dějištěm předávání Ceny charity ČR za rozvoj charitního díla. I letos byla oceněna devítka těch, pro které není pomoc bližním jen zaměstnání. V pražské arcidiecézi byla odměna JUDr. Jana Civínová, dlouholetá ředitelka Farní charity Beroun.

„Chceme takto ocenit mimořádné nasazení, povzbudit a vyzdvihnout příklad pro ostatní,“ komentoval slavnost ředitel Charity ČR Lukáš Curylo. Program předávání Ceny Charity ČR za rozvoj charitního díla letos začal netradičně. Samotnému slavnostnímu aktu totiž předcházela mše svatá, kterou celebroval Mons. Pavel Posád, prezident Charity ČR a spolu s ním i P. Stanislaw Gora, prezident Arcidiecézní charity Praha a P. Vilém Marek Štěpán, OPraem, administrátor farnosti Liběšice na Žatecku.

Mezi důvody udělení ceny Janě Civínové se uvádí: „Farní charita Beroun se s nástupem nové ředitelky Jany Civínové v dubnu 2004 začala profesionalizovat. Jako priority pro své sociální projekty si zvolila bezdomovectví, péči o nemocné a staré občany a pomoc rodinám a mládeži v sociálně nepříznivé situaci. Svým lidským přístupem a osobním nasazením je vzorem pro ostatní pracovníky a klienty Charity.“

Farní charita Beroun v současné době poskytuje 12 registrovaných sociálních služeb rodinám s dětmi, seniorům a osobám bez přístřeší a je nejvýznamnějším poskytovatelem v regionu Berounska a Hořovicka. Ročně její služby vyhledá a pomoc nabízí zhruba dvanácti stům klientů a zaměstnává více než osmdesát pracovníků.

Cena Charity je udílena od roku 2008 a je součástí oslav Dne Charity. Ten připadá na 27. září, tedy den, kdy si připomínáme patrona charitního díla sv. Vincence z Pauly. Více na www.charita.cz. (Jan Oulík, Aleš Pištora)

Aleš Pištora 24. 09. 2014