Vyhledávání Menu

CENU CHARITY OBDRŽEL JAROSLAV ELIÁŠ


Devět pracovnic a pracovníků Charit obdrželo 31. října 2015 ocenění za nelehkou a obětavou práci vynikajících pracovníků, dobrovolníků a podporovatelů Charity ČR. Slavnostní předávání proběhlo v rámci 24. benefičního koncertu Arcidiecézní charity Praha v Obecním domě.


49455

Foto: www.kkvys.cz

Ředitel Charity ČR Lukáš Curylo v úvodu připomněl, že Cena Charity ČR je spjata s inspirujícím odkazem sv. Vincence z Pauly, kněze, který svůj život zasvětil službě chudým. Poté spolu s prezidentem Charity ČR biskupem Pavlem Posádem a zástupcem firmy T-Mobile předal oceněným diplom, květinu a věcný dar. Byl mezi nimi také koordinátor pražských farních Charit a Tříkrálové sbírky Arcidiecézní charity Praha MUDr. Jaroslav Eliáš.

Dr. Eliáš, bývalý primář na oddělení ORL, působí v Arcidiecézní charitě Praha od roku 2000, kdy se podílel zejména na koordinaci Tříkrálové sbírky. Cena Charity ČR je oceněním jeho celoživotního postoje k pomoci druhým. Dr. Eliáš je také aktivní jako varhaník, je zakladatelem Společnosti pro duchovní hudbu a každoročně se podílí na organizaci tohoto benefičního koncertu.

Cena Charity ČR je udělována od roku 2008. Letos poprvé se slavnostní předávání konalo v rámci benefičního koncertu Arcidiecézní charity Praha, který se konal pod záštitou kardinála Dominika Duky, který tento benefiční koncert také osobně uvedl. Koncertu a slavnosti se zúčastnila řada významných osobností a dárců. Výtěžek benefičního koncertu je tradičně věnován na podporu České nemocnice sv. Karla Lwangy v Ugandě. Více na www.charita.cz. (Jan Oulík, Aleš Pištora)

Aleš Pištora 02. 11. 2015