Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Cenu Charity převezme MUDr. Blažena Klečatská

MUDr. Blažena Klečatská se výrazně podílela na vzniku profesionální ošetřovatelské služby, tzv. domácí péče při Diecézní charitě Plzeň, a byla též spoluzakladatelkou Hospice sv. Lazara v Plzni, kde posléze sloužila jako lékařka. Dodnes je i ve svém důchodovém věku činná ve službě pro charitu, zejména jako školitelka a vedoucí seminářů.

Dr. Klečatská, hluboce věřící a skromná žena, o sobě říká: "Když dostaneme od Krista dar možnosti pomáhat, musíme ho využívat a předávat dál. Je důležité získávat lidi pro dobrou věc. Já jsem jen část těch obrovských rukou lásky Kristovy, které berou do náruče trpící. Na zrodu a na cestě Diecézní charity Plzeň mají zásluhu mnohé skvělé osobnosti a já měla to štěstí, že jsem je potkala."

MUDr. Blažena Klečatská se narodila 28. 11. 1934 v Nepomuku, kde strávila dětství. Od r. 1945 studovala na gymnáziu v Klatovech. V r. 1959 absolvovala Fakultu všeobecného lékařství UK v Plzni. Poté pracovala 11 let na oddělení TBC a plicních nemocí FN v Plzni, od r. 1970 pak v Závodní nemocnici Škoda. Pro svou víru, kterou neskrývala, byla v době normalizace překládána jako praktická lékařka na různá zdravotní střediska. Po r. 1989 intenzivně spolupracovala s charitou, zejména s Diecézní charitou Plzeň po jejím vzniku v r. 1993.

Převzato z TS ČBK.

25. 09. 2008