Vyhledávání Menu

Červnové ministrantské setkání pro mladší

Jezdíme na ministranty jednou za měsíc, kde jsme naposledy dělali:

Na začátku jsme měli přípravu na mši svatou, poté následovala mše svatá, na které skoro každý dostal nějaký úkol (např. paténu, čtení, kalich atd.). Po mši svaté byla hra se jménem „Poklad svatého Víta“, kde jsme měli za úkol v kostele hledat různé nápisy a světce. Na hřbitově naleznout různá povolání zemřelých a na farním dvoře odpovídat na položené otázky. Během hledání všem určitě pořádně vyhládlo a byl oběd. Když jsme dojedli, část z nás šla uklízet a umývat nádobí a druhá část šla hrát různé hry. Ještě jsme ani nedohráli a už jsme měli přednášku na téma kněžství, po ní následoval test, po kterém bylo vyhodnocení a prvních šest dostalo sladkost (tatranku). Poslední etapou bylo hraní na hřišti, kde jsme hráli fotbal, vybíjenou a házeli si s frizbím (které nám nakonec uvázlo ve větvích stromu). Pak přijeli rodiče.

 

27. 09. 2013