Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Červnový Zpravodaj

Časopis dále vyzývá k modlitbám za požehnanou volbu nového pražského arcibiskupa (přiloženy jsou schválené texty modliteb na tento úmysl); informuje o začínajícím Roku kněží, který Benedikt XVI. vyhlásil na dobu od 19. 6. 2009 do 19. 6. 2010; pro přípravu na návštěvu Svatého otce doporučuje publikaci vydanou Českou biskupskou konferencí; přináší informace o slavnosti Těla a krve Páně a o tradičním „božítělovém“ průvodu Prahou; budoucí katechumeny a jejich ručitele zpravuje o změně termínu přijetí do katechumenátu a zve na Charismatickou konferenci do Brna.

Přečíst si můžete také krátkou reflexi posledního ministrantského setkání napsanou jedním z jeho mladých účastníků; do toho, jak prožívají dobu prázdnin naši bohoslovci, vám dá nehlédnout článek Radima Cigánka; cyklus rozhovorů s řediteli církevních škol pražské arcidiecéze uzavírá interview s ředitelkou Katolické mateřské školy sv. Klimenta.

Vzpomínku na nedávno zemřelého Mons. Machače napsal Mons. Aleš Opatrný.

Dále v čísle naleznete tradiční rubriky: termíny rozhlasových a televizních přenosů bohoslužeb, termíny eucharistického výstavu v pražských kostelích, diáře biskupů, výběr z Act curiae, programy středisek Arcibiskupství pražského a dalších institucí, řadu pozvánek a nabídek, knižní novinky, nabídku duchovních cvičení, úmysly apoštolátu modlitby, červnový kalendářík a historické kalendárium.

Lupu Průhledů do církevní češtiny jsme tentokrát zaměřili na slovo „biřmovat“, rubrika Co znamená ... se věnuje papežským listinám.

Přinášíme také prázdninovou přílohu na červenec a srpen, kdy Zpravodaj nevychází – nejdete v ní prázdninový kalendářík s přehledem (nejen liturgicky) významných dní, prázdninové termíny výstavu Nejsvětější svátosti v pražských kostelích, nabídku duchovních cvičení v celé ČR na letní měsíce a červencové a srpnové úmysly apoštolátu modlitby.

Třetí přílohou červnového Zpravodaje je list s informacemi o pražském Komunitním centru Matky Terezy a s prosbou o příspěvek na dostavbu části sníženého přízemí – k tomuto účelu slouží složenka. Za jakýkoli dar upřímné a vděčné díky!

Zpravodaj děkuje všem svým čtenářům za přízeň a těší se na shledání v novém školním roce – zářijové číslo bude mít společného jmenovatele: papežská návštěva.

 

»» rubrika Zpravodaj pražské arcidiecéze

 


Zpravodaj pražské arcidiecéze připravuje

Arcibiskupství pražské
Pastorační středisko
Thákurova 3, 160 00 Praha 6
e-mail: arcizpravodaj@seznam.cz
tel: 220 181 754

29. 05. 2009