Vyhledávání Menu

Češi na německých Katolických dnech

Od 28. května do 1. června 2014 se v německém Řezně konaly 99. Katolické dny. Symbolem města je Kamenný most, který se stal inspiračním motivem hesla „Stavět mosty s Kristem“, tj. budovat a prohlubovat přátelství mezi lidmi založené na oboustranně respektovaném dialogu. Letošní Katholikentag se nesl v duchu budování mostů mezi Němci a Čechy.

Při zahájení během čtvrteční slavnosti Nanebevstoupení Páně, která je v Německu státním svátkem, oslovil přítomné spolkový prezident Joachim Gauck, bavorský ministerský předseda Horst Seehofer a také papež František, jehož poselství přečetl papežský nuncius. Celé město bylo vtaženo do množství diskusních vystoupení, oslav, bohoslužeb, koncertů a modliteb. Na velkých pódiích se diskutovalo o aktuálních tématech, která jsou v popředí pozornosti německých katolíků v souvislosti s apely papeže Františka, jako je hodnověrnost církve v současném světě, hledání cest k předávání poselství evangelia, otázky financování pastoračních aktivit, mezináboženský dialog a jeho formy, význam společenství v církvi, solidarita církve s lidmi na okraji společnosti aj. Celých slavností se dle organizátorů účastnilo přes 33 tisíc registrovaných návštěvníků, k tomu je nutno připočíst dalších 60 tisíc, kteří se účastnili programu alespoň některého dne. Zřetelný byl nárůst 32 procent účastníků mladších 30 let!

Poprvé se i díky přítomnosti zástupců české církve hovořilo o „evropských katolických dnech“. Konzervátorské centrum Arcibiskupství pražského připravilo prezentační stánek, ve kterém byli návštěvníci formou expozičních panelů a nabídkou rozhovorů seznamováni s životem církve v Čechách a na Moravě. Sousední stánek Biskupství plzeňského nabídl k ochutnávce české koláče, Biskupství litoměřické zase přitahovalo ochutnávkou vína z biskupských sklepů.

Třebaže v duchu tradice šlo především o vzájemné setkání německých katolíků, zajímali se němečtí návštěvníci o dnešní situaci církve v Čechách a na Moravě. Mnoho z nich uvádělo, že jejich předkové žili původně v oblasti tzv. Sudet, z nichž byli po válce vysídleni, přesto však nezatrpkli a na tuto tíživou dobu nevzpomínají ve zlém. V popředí pozornosti v duchu vzájemného odpuštění a smíření byla více než minulost spíše současnost a budoucnost. S povděkem přijali jak nabídnutou kávu, tak i ochotu strávit čas v přátelském rozhovoru. Jednomyslně oceňovali jak přítomnost zástupců české církve, tak i vystoupení plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského, který v rámci dnů uspořádal diecézní pouť zhruba 2 tisíc českých věřících. Mezi přednášejícími nechyběl ani držitel Templetonovy ceny Mons. Tomáš Halík. Pražský stánek zastupující i další česká biskupství přivítal a pohostil řadu osobností církevního života, jako např. mnichovského arcibiskupa kardinála Reinharda Marxe, řezenského biskupa Rudolfa Voderholzera nebo biskupy či generální vikáře německých diecézí sousedících s Českou republikou.

Překvapením zvláště pro přítomné Čechy byla velká účast nejen diecézních vystavovatelů, občanských spolků, církevních sdružení, ale i návštěvníků prakticky ze všech oblastí Německa, včetně zástupců ekumény. Mezi organizátory bylo několik set českých studentů a na pořádek dohlížela i česká policie, která dle vlastních slov nemusela řešit žádnou událost. Disciplína, klid, pořádek a radostná atmosféra dominovaly celé této vrcholné církevní události posledních měsíců v Německu.

Vyvrcholením Katholikentagu 2014 byla nedělní dopolední bohoslužba v univerzitním areálu na okraji města, které se na zcela zaplněném stadiónu účastnily desítky tisíc věřících. S mnichovským arcibiskupem kardinálem Reinhardem Marxem koncelebroval pražský kardinál Dominik Duka a apoštolský nuncius v Německu Nikola Eterović. V bohoslužbě zazněla i čeština. Vše se odehrávalo pod záštitou a pořadatelstvím místního biskupa Rudolfa Voderholzera a hostujícího města Řezna. V závěru bohoslužby zaznělo pozvání do „reformačního“ Lipska 2016, kde se bude jubilejní 100. setkání německých katolíků, kde jsou vřele očekáváni i Češi.

Uplynulé dny opět prokázaly, že katolíci nejsou a nechtějí být uzavřenou komunitou, ale zajímají se i o společenské výzvy ve svém okolí a hledají cesty k utváření dobrých vztahů mezi lidmi v duchu křesťanských zásad. Zatímco se náboženství stále více stává soukromou záležitostí, zde se setkávají lidé se zájmem o aktuální politické a společenské výzvy a hledají cesty, jak utvářet svět na základě své víry. Stavět mosty znamená, jak říkají organizátoři, přistupovat k lidem s veškerou otevřeností a láskou, zasazovat se o spravedlivý a solidární svět a vyhledávat dialog v církvi, s křesťany jiného vyznání a kultury, jakož i s těmi, kteří nejsou v řadách věřících. (Vladimír Kelnar)

Aleš Pištora 06. 06. 2014