Vyhledávání Menu

Češi pomáhají chránit zdraví desítek tisíc Uganďanů

Po úspěšném programu Adopce na dálku® přichází Arcidiecézní charita Praha s možností sponzorovat lůžko v nemocnici, kterou provozuje v Ugandě. Již částka 300 Kč umožní týdenní provoz jedné postýlky na dětském oddělení.

Arcidiecézní charita Praha provozuje v kraji Buikwe v Ugandě jednu z nejlepších nemocnic ve východní Africe. Česká nemocnice sv. Karla Lwangy ošetřila, léčila a operovala od svého založení v roce 2007 téměř 200 000 pacientů z této chudé oblasti Afriky. Nejčastěji jsou ohroženi malárií, tuberkulózou, ale i řadou dalších chorob, včetně HIV/AIDS. Navíc životy pacientů, především dětí, často ohrožují banální onemocnění, která jsou s pomocí léků a lékařské péče snadno a rychle léčitelná.

Česká nemocnice je téměř plně odkázaná na solidaritu občanů České republiky. Ti zajišťují svými dary její provoz již sedmým rokem. Ředitelem nemocnice je Lukáš Laube, ale jinak je veškerý personál (téměř 100 osob) místní. Kromě zlepšování úrovně zdravotnictví také nemocnice působí jako výukové centrum pro zdravotníky a lékaře v oblasti.

"Češi pomáhají v Ugandě zachraňovat životy. Chceme je vyzvat k další pomoci a nabízíme možnost "sponzoringu" nemocničního lůžka. Nemocnici pomůže jakákoliv částka, ale rozhodli jsme se také přesně vyčíslit náklady na týdenní, měsíční či roční provoz jednotlivých lůžek na odděleních nemocnice. Přispěvatelé dostanou za svůj dar certifikát. Plánujeme také přinést z nemocnice víc příběhů tak, aby Češi, jejichž dobrota v Ugandě tolik pomáhá, přesně věděli, jak žijí místní lidé a jak dary prospěly v konkrétních případech," říká k novému projektu Ing. Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charity Praha.

Výše příspěvku není nijak omezena, ale pro lepší orientaci byly vyčísleny konkrétní částky, které odpovídají nákladům na provoz jednotlivých typů lůžek v nemocnici za určitý čas. Finanční prostředky vybrané touto cestou budou využity na úhradu léků pro pacienty a platy zaměstnanců. Tyto položky tvoří zhruba 60 % celkových nákladů nemocnice a jsou závislé na podpoře z Česka.

Dar je možné poukázat na dárcovský účet 749011/0100, pod variabilními symboly 208 05 - 208 09 podle vybraného typu lůžka.

Arcidiecézní charita Praha je jedním z největších poskytovatelů sociálních služeb v Praze a Středočeském kraji. Od roku 1993 se věnuje rozvojové pomoci v nejchudších zemích světa (Indie, Uganda, Zambie, Konžská demokratická republika). Rozvíjí úspěšný program Adopce na dálku®, v němž čeští dárci podpořili vzdělání již více než 30 000 nejchudších dětí ze zmíněných rozvojových zemí. V cílových komunitách usiluje Charita o celkový rozvoj, věnuje se proto kromě oblasti vzdělávání také zdravotní péči a prevenci, podpoře zemědělství, drobného podnikání a sociální práci.

Arcidiecézní charita Praha je součástí sdružení Charita Česká republika a celosvětové sítě Caritas Internationalis, která působí téměř ve všech zemích světa. Charitní organizace je tak jednou z největších celosvětových sítí usilujících o odstranění chudoby. Více na www.nemocniceuganda.cz. (Jarmila Lomozová)

Aleš Pištora 16. 12. 2013