Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Česká mše vánoční zazní ve svatovítské katedrále

Hostivařská ZUŠ organizuje tuto kulturní událost již od roku 2008. V minulých letech se na ní podíleli také poslanci a senátoři Parlamentu ČR. Jednou přijeli také poslanci obou komor britského parlamentu, kde existuje dlouholetá tradice parlamentního zpívání.

Jakub Jan Ryba se narodil 26. října 1765 v Přešticích. Od roku 1780 studoval v Praze piaristické gymnázium, po jeho ukončení v roce 1785 filozofii. Získal značný rozhled a vzdělání. V roce 1786 se stal pomocným učitelem v Mníšku a od roku 1788 až do smrti působil jako učitel v Rožmitále pod Třemšínem. Přestože jako venkovský učitel a otec třinácti dětí žil v bídě, složil přes tisíc kompozic různého rozsahu a nejrůznějších forem, mezi nimiž vyniká Česká mše vánoční z roku 1796. Má český text, protože Ryba byl toho názoru, že „z latinsky zpívaných žalmů nemá náboženský užitek ani zpívající ani poslouchající“. Zemřel 8. dubna 1815, pravděpodobně spáchal sebevraždu. (Aleš Pištora)

14. 12. 2012