Vyhledávání Menu

Česká mše vánoční zazní ve svatovítské katedrále

V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha zazní 19. prosince 2013 od 19.00 hodin tradiční Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby v podání žáků, učitelů a rodičů Základní umělecké školy Praha – Hostivař. Účinkovat budou rovněž zpěváci partnerských škol z Německa a Chorvatska.

Rybova vánoční mše bude v pražské katedrále provedena již popáté. V minulých letech se na ní zpěvem podíleli také poslanci a senátoři Parlamentu ČR. Jednou přijeli také poslanci obou komor britského parlamentu, kde existuje dlouholetá tradice parlamentního zpívání.

Jakub Jan Ryba se narodil 26. října 1765 v Přešticích. Od roku 1780 studoval v Praze piaristické gymnázium, po jeho ukončení v roce 1785 filozofii. Získal značný rozhled a vzdělání. V roce 1786 se stal pomocným učitelem v Mníšku a od roku 1788 až do smrti působil jako učitel v Rožmitále pod Třemšínem. Přestože jako venkovský učitel a otec třinácti dětí žil v bídě, složil přes tisíc kompozic různého rozsahu a nejrůznějších forem, mezi nimiž vyniká Česká mše vánoční z roku 1796. Má český text, protože Ryba byl toho názoru, že „z latinsky zpívaných žalmů nemá náboženský užitek ani zpívající ani poslouchající“. Zemřel 8. dubna 1815, pravděpodobně spáchal sebevraždu.

ZUŠ Hostivař poskytuje komplexní vzdělávání ve všech uměleckých oborech - hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém. Počet žáků se dlouhodobě pohybuje okolo 950 a věnuje se jim více jak čtyřicet odborně kvalifikovaných pedagogů. Škola působí na území Zahradního Města, Hostivaře, Horních Měcholup, Petrovic a je největší vzdělávací institucí na území MČ Praha 15. Více na www.zus-hostivar.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 17. 12. 2013