Vyhledávání Menu

Česká mše vánoční zazní ve svatovítské katedrále

V podání žáků, učitelů a rodičů Základní umělecké školy Praha – Hostivař zazní 19. prosince 2014 od 19.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha tradiční Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby.

Rybova vánoční mše bude takto v předvánočním čase v pražské katedrále provedena již pošesté. V minulých letech se na ní zpěvem podíleli také poslanci a senátoři Parlamentu ČR. Jednou přijeli také poslanci obou komor britského parlamentu, kde existuje dlouholetá tradice parlamentního zpívání. Letos budou spolu s žáky, učiteli a rodiči účinkovat také zpěváci zahraničních partnerských škol.

Jakub Jan Ryba se narodil 26. října 1765 v Přešticích. Od roku 1780 studoval v Praze piaristické gymnázium, po jeho ukončení v roce 1785 filozofii. Získal značný rozhled a vzdělání. V roce 1786 se stal pomocným učitelem v Mníšku a od roku 1788 až do smrti působil jako učitel v Rožmitále pod Třemšínem. Přestože jako venkovský učitel a otec třinácti dětí žil v bídě, složil přes tisíc kompozic různého rozsahu a nejrůznějších forem, mezi nimiž vyniká Česká mše vánoční z roku 1796. Má český text, protože Ryba byl toho názoru, že „z latinsky zpívaných žalmů nemá náboženský užitek ani zpívající ani poslouchající“. Zemřel 8. dubna 1815, pravděpodobně spáchal sebevraždu.

ZUŠ Hostivař poskytuje komplexní vzdělávání ve všech uměleckých oborech - hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém. Počet žáků se dlouhodobě pohybuje okolo 950 a věnuje se jim více jak čtyřicet odborně kvalifikovaných pedagogů. Škola působí na území Zahradního Města, Hostivaře, Horních Měcholup, Petrovic a je největší vzdělávací institucí na území MČ Praha 15. Více na www.zus-hostivar.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 15. 12. 2014