Vyhledávání Menu

Česko-německý fond budoucnosti podpořil opravu kostela sv. Jana Nepomuckého Na Skalce v Praze


Česko-německý fond budoucnosti daroval 800 tisíc korun na opravu krovu kostela sv. Jana Nepomuckého Na Skalce v Praze. Velkorysý dar umožnil pokračovat v odstraňování havarijního stavu krovu, střechy a římsy kostela.


51654


Kostel sv. Jana Nepomuckého Na Skalce byl původně založen jako kaplička na vinici Skalka roku 1691 novoměstským měšťanem Kristiánem Floriánem Hegerem. Bohoslužby zde vykonávali mniši z protějšího kláštera Na Slovanech. Již tehdy tu byl Jan Nepomucký uctíván jako světec.

V roce 1706 bylo při kapli založeno bratrstvo pod ochranou Panny Marie ke cti Jana Nepomuckého. Ten byl oficiálně svatořečen až v roce 1729. Protože kaple pro své malé rozměry nevyhovovala, rozhodlo se bratrstvo vystavět na jejím místě nový prostorný kostel. Vypracováním projektu pověřili Kiliána Ignáce Dientzenhofera a základní kámen byl položen v roce 1730. Vrcholně barokní kostel pak dokončen o osm let později. Kostel se nachází v Pražské památkové rezervaci, která je památkou UNESCO.

Kostel se po roce 1989 stal přirozeným centrem německé katolické komunity v Praze. Dar českoněmecké nadace je hmatatelným důkazem dobrých vztahů českých a německých věřících.

Česko-německý fond budoucnosti je mezistátní instituce, jež je konkrétním výsledkem Česko-německé deklarace z 21. ledna 1997. Fond budoucnosti obdržel na financování svých úkolů v období 1998 až 2007 od obou vlád celkem 84.886.389 EUR (165 milionů DM), které byly jako příjmy Fondu poskytovány po dobu prvních čtyř let jeho existence. Činnost Fondu budoucnosti byla původně rozvržena na dobu 10 let. Na základě dohody mezi vládami obou zemí v roce 2007 byl navýšen nadační majetek Česko-německého fondu budoucnosti. Česká republika přispěla do fondu první splátkou ve výši 75 mil. Kč, Spolková republika Německo vložila 7,5 mil. €. V roce 2008 byly schváleny dotace ze státních rozpočtů obou zemí, česká strana přispěla dalšími 75 mil. Kč a německá strana 5 mil. €. Díky těmto příspěvkům je zajištěna nadační činnost fondu na dalších 10 let.

51655

 

09. 12. 2015