Vyhledávání Menu

Českoněmecké setkání tříkrálových koledníků


V rámci tradiční Tříkrálové sbírky se mladí lidé z Příbrami 29. prosince 2016 již popáté vydali na slavnostní vysílání Tří králů, tentokrát do Neumarktu v Horní Falci. V úterý 3. ledna 2017 navštívili mladí lidé z Příbrami a německého Bodenmais také Prahu.


73600

Foto: Josef Hovorka


V letošním roce proběhla tato celoněmecká akce v Neumarktu v Horní Falci, kam zavítalo více jak 2000 králů z celého Německa. Koledníci se sešli v místní Jura-Halle, kde je přivítali i tři biskupové (Gregor Maria Hanke z Eichstättu, Rudolf Voderholzer z Řezna a Stefan Oster z Pasova). Vyslání Tří králů probíhalo také za účasti regensburského biskupa Rudolfa Voderholzera, který osobně pozdravil Tři krále z Příbrami a Bodenmais. „Příbram a Svatou Horu znám velmi dobře, již během komunismu v roce 1983 jsem měl možnost toto místo navštívit. Jsem rád, že Vás vidím opět zde u nás v Německu,“ dodal biskup.

„Sami jsme byli překvapeni, kolik nás přijelo do tohoto města a jsme rádi, že jsme mohli podpořit tento charitativní projekt přímo v Německu“, říká Josef Hovorka, koordinátor česko-německého setkání. V letošním roce je podpora směřována na sociální projekty v africké Keni. V této zemi je důležité využití a nakládání s vodou, které je nezbytné jak pro život, tak pro samotné přežití. Kvůli klimatickým změnám je voda stále cennější a cesta pro vodu delší. Malé děti musí každý den podstoupit několika kilometrovou cestu pro vodu, které je v této zemi vážný nedostatek.

Společnou akcí v Neumarktu, ale česko-německé setkání nekončilo. V úterý 3. ledna navštívili mladí lidé z Příbrami a německého Bodenmais také Prahu, kde byli pozváni na státní návštěvu na Bavorském zastoupení. Hosty z Bavorského lesa a Příbrami přivítal Christoph Vickers, vedoucí Bavorského zastoupení.

Díky česko-německé spolupráci se vydali také mladí z Bodenmais na procházku historickým centrem Prahy, kde byli středem pozornosti. Turisté obdivovali jejich krásné královské kostýmy a tak se společné fotografie dostanou také do Pákistánu, Koreje nebo Japonska. „Jsou to právě takovéto akce a společné zážitky, kdy si každý může odnést něco více, než jen plnou kasičku peněz, ale i spoustu zážitků s kamarády a možnost pomoci, třeba i stejně starým dětem v Keni,“ říká Josef Schlecht z Bodenmais. „Sternsinger“ neboli Tři králové v Německu pomáhají již od roku 1959. Z této sbírky se stala jedna z největších solidárních akcí, kdy děti pomáhají dětem. Každoročně se do ní zapojí více jako 300 000 dětí z celého Německa.

V první polovině ledna se v ulicích našich obcí a měst opět objeví skupinky koledníků, aby předali poselství o narození Božího syna. Lidem popřejí šťastný nový rok, zazpívají koledu, věnují drobný dárek a při tom poprosí o příspěvek do zapečetěné pokladničky s logem Charity ČR. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2017 bude tradičně určen na pomoc lidem, kteří si sami pomoci nedokáží, a to kvůli stáří, nemoci, hendikepu či sociální situaci. (Josef Hovorka)

Aleš Pištora 05. 01. 2017