Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Čeští a moravští biskupové jednali v Praze

První plenární zasedání ČBK v roce 2012 začalo pozdravem apoštolského nuncia v České republice, arcibiskupa Giuseppe Leanzy, ve kterém mimo jiné poděkoval diecézním biskupům za jejich aktivity a nasazení ve svých diecézích. Zároveň ocenil jejich úsilí na přípravách oslav 1150. výročí od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Ve svém projevu rovněž upozornil na nótu Kongregace pro nauku víry zveřejněnou 7. ledna tohoto roku, která předkládá některé důležité pastorační odkazy k Roku víry, který vyhlásil Benedikt XVI. v Apoštolském listě Porta Fidei 11. října 2011. Rok víry začne 11. října 2012 a skončí 24. listopadu 2013 a měl by probíhat paralelně s Rokem biřmování, který je třetím rokem příprav na oslavy příchodu slovanských věrozvěstů, které vyvrcholí v roce 2013 na Velehradě.

Plenární zasedání dále pokračovalo duchovním slovem, které přednesl pražský světící biskup Karel Herbst. Informace o církvi v dnešní společnosti pak podal pražský arcibiskup Dominik Duka. Přítomné mimo jiné informoval, že podle posledních výsledků je křesťanství nejdynamičtějším světovým náboženstvím světa. Hovořil také o výsledcích sčítání lidu, které jsou dle názorů odborníků z řad sociologů nerelevantní a je velmi obtížné tyto výsledky použít při srovnávání s těmi předchozími. Na toto téma by se měla také konat společná ekumenická konference za účasti sociologů.

Generální sekretář ČBK Mons. Tomáš Holub dále informoval o plnění úkolů dohodnutých na minulém plenárním zasedání a předložil biskupům rozpočet České biskupské konference na rok 2012. Rovněž se řešily záležitosti, které vzešly na valné hromadě Katolického týdeníku s.r.o. a Jednotného informačního systému církve (JISC).

Biskupové se v druhé polovině prvního dne jednání setkali se zástupci mužských a ženských řádů a hovořili s nimi o záležitostech spojených s přijetím zákona o částečném narovnání vztahů mezi státem a církvemi a byla vyjasňována kritéria, podle kterých bude možné spravedlivě dělit finanční náhrady. Poté si přítomní vyslechli zprávy z činnosti rad a komisí ČBK v roce 2011.

První den byl zakončen společnou mší svatou v kostele sv. Tomáše na Malé straně. Jejím hlavním celebrantem byl královéhradecký biskup Jan Vokál, kázal biskup Václav Malý.

Druhý den jednání zahájili biskupové opět koncelebrovanou mší svatou v kapli sv. Barbory v augustiniánském klášteře. Prvním bodem jednání byla diskuze nad koncepcí katecheze. Na plenární zasedání byli pozváni R.D. Mariusz Kuzniar, ředitel katechetické sekce ČBK, a Mgr. Martin Čech, vedoucí školské sekce ČBK, kteří představili plány a situaci ve svých střediscích. Plénum ČBK rovněž schválilo strukturální změny sekretariátu ČBK, které umožní užší spolupráci mezi katechetickou a školskou sekcí. Biskupové se i dnes setkali s apoštolským nunciem v České republice, Mons. Giuseppem Leanzou, na společném obědě v prostorách nunciatury.

V odpolední části biskupové mimo jiné schválili návrh společného pastýřského listu k VII. světovému setkání rodin, které se bude konat v Miláně od 30. května do 2. června 2012 a rovněž text brožury Týdnu modliteb za mládež, který proběhne od 25. března až 1. dubna 2012. Olomoucký arcibiskup Jan Graubner přítomným podal informace z veletrhu cestovního ruchu Region Tour, kterého se nedávno účastnil společně s pražským arcibiskupem Dominikem Dukou. Uvedl, že církevní turistika, která byla na veletrhu jedním z hlavních témat, má velký potenciál rozvoje do budoucna. Jako příklad uvedl již několik let úspěšně fungující projekt Arcidiecéze olomoucké a Zlínského kraje - Otevřené brány. Rovněž informoval o aktivitách, které připravuje Cyrilometodějská komise v rámci oslav 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.

Královehradecký biskup Jan Vokál byl zvolen delegátem ČBK pro mezinárodní eucharistické kongresy. V této funkci vystřídá českobudějovického biskupa Jiřího Paďoura. A zároveň biskup Vokál přijal funkci biskupa-delegáta pro informační technologie.

Generální sekretář ČBK Mons. Tomáš Holub na závěr informoval přítomné, že 27. června 2012 bude v katedrále sv. Víta slavena mše svatá u příležitosti výročí zvolení papeže Benedikta XVI. (www.cirkev.cz)

26. 01. 2012