Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Čeští biskupové blahopřejí papeži Františkovi

Nejdůstojnější Svatý otče,

s velikou radostí jsme přijali zprávu o Vašem zvolení. Jsme přesvědčeni, že jsme jím dostali skutečného pastýře podle Pánova srdce. Při této příležitosti Vás, Vaše Svatosti, také ujišťujeme o své věrnosti a oddanosti. Toužíme společně s Vámi kráčet před Boží tváří a k jeho slávě budovat Kristovu církev.

Prosíme též všemohoucího Boha, aby Vám daroval všechnu milost, sílu a moudrost i další dary nezbytné k plnění tak velikého úkolu. Svěřujeme se do ochrany Matky Boží a prosíme o Vaše apoštolské požehnání.

Jménem biskupů ČR

Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda České biskupské konference

18. 03. 2013